nieuws

Vakbond wil af van mega-cao kleinmetaal

bouwbreed Premium

Met de moeizame cao-onderhandelingen nog in het achterhoofd, heeft CNV Metaaltechniek geopperd af te stappen van de sectorbrede mega-cao in de kleinmetaal. De vakbond wil hierover zo snel mogelijk met alle betrokken partijen in discussie gaan.

De cao in de kleinmetaal geldt als de grootste in de marktsector. Het gaat om 400.000 werknemers die werkzaam zijn bij 30.000 bedrijven, waaronder installateurs, garages, edelsmeden, fietsenmakers en loodgieters. “Je hebt het dan over verschillende branches met verschillende belangen”, zegt vakgroepbestuurder M. Hietkamp van CNV Metaaltechniek. “Tijdens cao-onderhandelingen zie je dat die belangen botsten.” Hietkamp vraagt zich daarom af of een sectorbrede cao niet een achterhaald fenomeen is.

Door de sector in stukjes te knippen en deel-cao’s af te sluiten, kunnen onderhandelingsdelegaties van werkgevers de belangen van gelijksoortige bedrijven behartigen. “Ze hebben dan niet langer het dilemma om de kool en de geit te sparen.”

Volgens de CNV’er moet per se worden voorkomen dat er om de twee jaar een cao-conflict plaatsvindt in de kleinmetaal. “We moeten de jeugd interesseren voor een baan in deze sector, maar conflicten tussen werkgevers en werknemers helpen daar niet bij. Het imago wordt er door te grabbel gegooid. Dat is eeuwig zonde.”

Afgelopen maandag werd een principeakkoord over een nieuwe cao bereikt. Daar gingen echter wel vier weken van stakingen aan vooraf. En die hebben volgens de vakbonden een grote wissel getrokken op de bestaande arbeidsverhoudingen.

Hietkamp streeft naar een rondetafelgesprek over de toekomst van de cao in de metaaltechniek. Werkgeversorganisaties, directies van grote bedrijven en andere vakbonden zijn uitgenodigd om daaraan deel te nemen. “We moeten afwachten wat de reactie zal zijn”, aldus Hietkamp

R. Meijer van FNV Bondgenoten is zeker voor veranderingen in de cao-kleinmetaal en wil ook wel deelnemen aan de discussie. “Maar”, zegt hij, “om nu meteen de cao ten grave te dragen, gaat mij te ver.” Meijer ziet ook andere oplossingen, waarbij én de sectorbrede cao blijft gehandhaafd én er meer ruimte komt voor de wensen van de verschillende branches. “Je kunt ook denken aan een raam-cao.”

De FNV’er zegt wel moeite te hebben met het tijdstip waarop het CNV zijn ideeën op tafel legt. “Momenteel beoordelen de leden het principeakkoord. Dan moet je ze niet lastig vallen met de vraag of de cao nog wel moet bestaan.”

‘Sector in stukjes knippen en deelcao’s afsluiten’

Reageer op dit artikel