nieuws

Toren geeft gewicht aan nieuw gezicht Venlo

bouwbreed

Venlo krijgt langs de Maas een nieuw gezicht. Een boulevard met winkels, woningen, horeca en een cultureel kwartier geven het oude stadshart straks weer een opening naar de rivier. Een opwaardering die hard nodig is. “Het stadscentrum van Venlo is aan de kant van het water flink aan het eroderen”, omschrijft projectmanager M. van Merwerode de verloedering van het voormalige havengebied.

Het plan Maasboulevard gaat daar verandering in brengen. Onder supervisie van architect Jo Coenen is een nieuw aanzicht van de stad getekend. Oude, na-oorlogse panden aan de kade zijn grotendeels al door de gemeente opgekocht en worden gesloopt. Het boulevardplan behelst de bouw van 150 appartementen, een hotel, een ontspanningscentrum, ruim 20.000 vierkante meter winkel- en horeca-oppervlak, 600 parkeerplaatsen, uitbreiding van cultureel centrum De Maaspoort en de aanleg van een park op de landtong in de passantenhaven.

Voor de zomer is het definitieve ontwerp klaar, volgend jaar wordt begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Van Merwerode is extern projectmanager van het Plan Maasboulevard, dat een kwart miljard gulden gaat kosten.

Vermenging

De ingrijpende verandering moet de verschillende functies van de binnenstad goed op elkaar aan laten sluiten. “Door vermenging van functies kan verloedering worden tegengegaan”, stelt Van Merwerode. De functie van de kade was in de loop der jaren wat eenzijdig geworden. “De foodsector gedijde hier goed, er was veel klandizie vanuit Duitsland”, aldus Van Merwerode. “Sinds het verdrag van Schengen is dat erg afgenomen.” Nu kleuren vooral de ‘randverschijnselen van de stad’ het gezicht van Venlo.

P. Pepels, stedenbouwkundig adviseur van de gemeente, geeft aan hoe de Maasboulevard op het historische centrum moet worden aangesloten. “In de binnenstad hebben we een zogenoemd kralensnoer van pleinen”, legt Pepels uit. “Door de nieuwe openbare buitenruimten, zoals het park op de landtong, aan het kralensnoer te rijgen, wordt de beleving van deze plekken in de stad goed op elkaar afgestemd.”

Dat veel panden gesloopt moeten worden voor realisatie van de Maasboulevard is volgens Pepels geen bezwaar. “Een deel van de stad is in de oorlog gebombardeerd. De jarenvijftigbouw die daarvoor in de plaats is gekomen is niet zo bijzonder. We hebben wel in de gaten gehouden dat de schaal van de nieuwbouw nu in verhouding blijft tot de bestaande stad.”

Gewicht

Het hoogste gebouw in het plan vormt de zestig meter hoge Romertoren, waarin appartementen zijn voorzien. “Zo wordt stedenbouwkundig gewicht aan het aanzicht van de stad gegeven”, vindt Van Merwerode. Het bestaande kantorenpand op de kop van de havenkom moet ook niet het overwicht op de boulevard gaan vormen.

Het architectenbureau van Jo Coenen neemt zelf het ontwerp van de Romertoren en het naastgelegen ontspanningscentrum voor zijn rekening. Het woon- en winkelgedeelte langs de boulevard is in handen van architectenbureau Meijs, de uitbreiding van de Maaspoort wordt door de Brit David Chipperfield ontworpen. Voor het park op de landtong en de openbare ruimten is de Franse landschapsarchitect Henri Bava aangetrokken.

De ontwerpers van het plan hebben er alles aan gedaan om een goede relatie met het water te leggen. Dat valt niet mee, want het water van de Maas kan in hoogte wel zo’n negen meter variëren. Sinds het hoge water van enkele jaren geleden is een gedeeltelijk demontabele kademuur op de boulevard aangebracht. Die vormt echter ook bij laag water een barrière tussen de bebouwing en de Maas. “Wij willen de waterkering zoveel mogelijk in de bebouwing integreren”, geeft Van Merwerode het alternatief aan. “Rijkswaterstaat heeft die plannen goedgekeurd.”

Waterpodium

Om de relatie naar de havenkom te leggen, is gekozen voor terrasvorming naar het water. “Je moet de lagere delen ook aantrekkelijk maken”, aldus de projectmanager. Zo denkt hij aan evenementen, waarbij vanaf de trappen en terrassen zicht is op een waterpodium. Een andere manier om de relatie met de Maas te herstellen is het gedeeltelijk afgraven van de weerd. Dat is de landtong waar nu nog auto’s geparkeerd staan, maar straks een park wordt aangelegd. Door het verlagen van de weerd ontstaat vanaf de boulevard over de landtong heen weer zicht op de rivier.

Als het definitieve ontwerp vastligt, kan naar verwachting na de zomer de realisatie-overeenkomst worden gesloten. Het plan Maasboulevard is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Venlo, 3W Vastgoed en Rodamco Retail Nederland.

De gemeente wil de sloop van de panden zo snel mogelijk in gang zetten, zodat het archeologisch bodemonderzoek kan beginnen. “Voor dat onderzoek is vijf miljoen gulden uitgetrokken, waarvan twee miljoen rijkssubsidie”, aldus Van Merwerode. “Het is niet ondenkbaar dat straks in de parkeergarage, die in drie lagen onder de boulevard wordt aangelegd, in vitrines stukken Venlose historie zichtbaar zullen zijn.”

Reageer op dit artikel