nieuws

Ongenoegen rond kadeverhogingen

bouwbreed Premium

De kadeverhogingen die projectorganisatie De Maaswerken langs de Maas tussen Den Bosch/Nijmegen en Maastricht voor 2006 wil realiseren, heeft in de Limburgse gemeenten Venlo en Gennep een hoop stof doen opwaaien.

Venlo eist anderhalf miljoen gulden terug, omdat de gemeente haar kades in 1995 en 1996 op eigen kosten hoger maakte dan volgens het Rijk noodzakelijk was.

Gennep wil betere bescherming tegen extreme hoogwaterstanden dan de projectorganisatie voorstaat én een flexibele opening bij het retentiebekken lob van Gennep in plaats van een vaste constructie.

Bijgesteld

De discussies die nu tussen gemeenten en projectorganisatie (het samenwerkingsverband van de ministeries van V&S, LNV en de provincie Limburg) oplaaien, zijn een gevolg van de bijgestelde plannen van het rivierverbredings- en oeverversterkingsproject Zandmaas/Maasroute.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kades langs de Maas met enkele decimeters – gemiddeld tussen de drie en acht – zouden worden verhoogd. Maar dat bleek vanwege de constructies en de fundamenten van de bestaande kademuren op sommige locaties een probleem.

Weerstand

De projectorganisatie Maaswerken moest haar plannen herzien en besloot de voorgenomen renovatie van Maaskades te wijzigen in sloop en nieuwbouw. Afhankelijk van de lokale omstandigheden worden nu kademuren, demontabele kaden of aarden wallen aangelegd. Die koersverandering wordt binnenkort besproken in het college van Gedeputeerde Staten van Limburg, maar stuit nu reeds op weerstand in de gemeenten Venlo en Gennep.

Het ongenoegen van beide gemeenten werpt alvast zijn schaduw vooruit op de voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers die De Maaswerken 10, 11 en 18 april in Roermond, Gennep en Venlo houdt. Bij die gelegenheden worden de plaatselijke omstandigheden, maatregelen en inspraakprocedures door de projectorganisatie belicht.

Reageer op dit artikel