nieuws

Onderzoek prijsafspraken op dood spoor

bouwbreed Premium

De Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) kan geen bewijzen vinden dat sprake is van kartelvorming op Vinex-locaties waardoor de huizenprijzen onnodig hoog zijn. Het onderzoek zit op dood spoor en directeur-generaal Kist gaat er vooralsnog vanuit dat de klacht van PvdA-Kamerleden Duivesteijn en Van Zuijlen niet klopt.

De hoogste baas van de Kartelpolitie heeft het onderzoek nog niet gesloten en is bereid ook te kijken naar eventueel nieuw belastend materiaal. “Maar de stijging van de prijzen van de nieuwbouw lijken vooral beïnvloed door de prijzen van de bestaande bouw”, licht Kist toe bij de presentatie gisteren van het jaarverslag.

Hij heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat er sprake is van monopolievorming of dat gemeenten ongeoorloofde prijsafspraken maken met ontwikkelaars en banken. “Bij ons zijn geen rode lampen gaan branden.” Wel heeft de Kartelpolitie vorig jaar een stokje gestoken voor allerlei aanbestedingsregelingen in de bouw. “Het was kiezen of delen. De regelingen zijn nu verdwenen onder dreiging van een boete.”

De NMa treedt hard op tegen prijsafspraken, manipuleren van veilingprocessen en verdeling van markten, maar laat uitdrukkelijk ruimte open voor samenwerkingsvormen en kwaliteitsregelingen. Binnenkort verwacht de NMa een uitspraak te doen over prijsafspraken in de asfaltbranche. “Daar is sprake van regionale samenwerkingsverbanden, maar ik wil er nog niet op vooruitlopen.”

Wel gaat het jaarverslag in op de overname van NBM-Amstelland door BAM en dan met name op de gevolgen daarvan voor de asfaltmarkt. Door de fusie ontstaan in sommige regio’s machtsconcentraties van 55 procent bij volledige toerekening van de omzet, constateert de NMa. Toch oordeelt zij dat de deelnemingen van wegenbouwers in asfaltcentrales en de onderlinge concurrentie in die branche groot genoeg is en vindt ingrijpen niet nodig.

De NMa heeft vorig jaar 33 fusies in de bouw beoordeeld en laten passeren. Directeur-generaal Kist heeft recent in een interview met Cobouw aangekondigd zeer kritisch te kijken naar de volgende fusiemelding in de woningbouw. “Ons bereiken waarschuwingen uit de opdrachtgevershoek dat het eind van de concentratiemogelijkheden in zicht is”, waarschuwde hij toen.

Kist benadrukt de fusiegolf in de bouw geen merkwaardig verschijnsel te vinden. “Waar het gaat om een efficiency-slag is het juist gunstig om te fuseren.”

Reageer op dit artikel