nieuws

Minister Netelenbos oogst lof voor spitsstrook

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat oogst in politiek Den Haag alom lof voor haar benuttingsstrategie. Slimmere snelwegen met extra stroken in de spits moeten voorlopig miljoeneninvesteringen in de bouw van meer wegen voorkomen. De proeven met spitsstroken op de A27, A28 en A50 hebben aangetoond dat die strategie ook echt werkt. Het gebruik van de vluchtstrook in de spits heeft de files doen wegsmelten en heeft er in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid bovendien voor gezorgd dat het aantal ongevallen is afgenomen.

analyse

De drie wegen zijn veiliger geworden en hebben in de spits meer capaciteit gekregen. Reden voor alle fracties in de de Tweede Kamer om de afgelopen week minister Netelenbos complimenten uit te delen. Iedereen is het er over eens dat het beleid om eerst te bekijken of bestaande wegen beter kunnen worden benut, alvorens over te gaan tot investeringen in nieuw asfalt, soelaas biedt. De evaluatie van de drie proeven heeft dat immers aangetoond.

Netelenbos kan nu zelfs de grootste critici de mond snoeren. Veiligheid was altijd een van de belangrijkste argumenten tegen het opofferen van vluchtstroken. Hoe immers moeten in dat geval de hulpdiensten slachtoffers van ongevallen bereiken? Netelenbos ziet geen enkel probleem. Ze laat desnoods een stuk uit de middenberm zagen, als hulpdiensten langs de normale weg niet bij ongevallen kunnen komen.

Dankzij de camerabewaking kunnen rijstroken bij incidenten snel met behulp van de rijstrooksignalering worden gesloten. Zo nodig kan dat ook met een strook van de andere weghelft, om hulpdiensten vrij baan te geven en ter hoogte van een ongeval door de middenberm te laten gaan.

De Tweede Kamer heeft dus wel oren naar nog meer spitsstroken. Wat betreft de VVD-fractie hoeft Netelenbos het daarbij ook niet zo nauw te nemen met de zeer kostbare geluidwerende voorzieningen. De evaluatie zou volgens kamerlid Verbugt namelijk ook hebben aangetoond dat de spitsstroken in het voordeel werken van het milieu. Auto’s staan immers niet langer in de file te ronken en te stinken.

Extra overlast

Toch is het milieu het enige politieke strijdpunt als het gaat om betere benutting van bestaande wegen. PvdA, D66 en GroenLinks vinden namelijk dat de evaluatie op dit punt helemaal niet zo positief mag worden uitgelegd. Meer capaciteit leidt volgens deze fracties tot meer verkeer en dus extra uitstoot en overlast. Zeker als na verloop van tijd, door de groei van de automobiliteit ook de spitsstroken weer langzaam maar zeker vol komen te staan. Dus pleitte PvdA-kamerlid Dijsselblom er nadrukkelijk voor om met de aanleg van spitsstroken direct te kijken naar de geluidsoverlast. Hij wil pertinent niet beknibbelen op geluidwerende voorzieningen.

Het is een teer punt, ook voor Netelenbos. Immers, de afgelopen jaren zijn de snelwegen drukker en drukker geworden. Naar de effecten voor het milieu is na de aanleg nooit meer gekeken. In veel gevallen had er al lang iets moeten gebeuren. Beleid is echter om dat pas te doen als een weg wordt uitgebreid of verlegd. PvdA, VVD en GroenLinks vinden dat daarvan sprake is als een spitsstrook wordt aangelegd. Ook het CDA meent dat dan op milieugebied geen half werk kan worden geleverd. Kamerlid Leers pleitte er dan ook voor minister Pronk mee te laten betalen aan verantwoorde oplossingen.

Minister Netelenbos zal er iets op moeten bedenken. Zij is in elk geval af van de constante roep om nieuwe wegen. Natuurlijk probeerde de VVD het de afgelopen week nog wel door aan te geven dat benutting nooit een echte vervanging kan zijn voor nieuwbouw, maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Daar waar schakels ontbreken in het hoofdwegennet mag wat Netelenbos betreft nog worden gebouwd. “Maar”, voegde ze er aan toe, “ik ben niet van plan om wegen te bouwen met een capaciteit die is afgestemd op de spits. Daarvoor kunnen we slimmere oplossingen bedenken”.

Reageer op dit artikel