nieuws

ISS vermindert kosten van handel en fabriek

bouwbreed

Integrated Sales Software (ISS) reduceert de kosten die fabrikant en handelaar maken voor een product dat in vele varianten is te maken.

Aan de hand van deze Oostenrijkse programmatuur kan een handelaar – om het even welke uitvoering van een artikel – bestellen waarna de fabrikant langs dezelfde weg de specificaties klaar voor productie maakt. Het systeem bepaalt of een voorstel te realiseren is en rekent alle kosten voor. ISS wordt in bestaande systemen voor productieplanning geïntegreerd.

Softwarebedrijf moveIT uit het Oostenrijkse Wels ontwikkelde ISS aanvankelijk voor de bedrijfstak ramen en deuren. Daar bestaat volgens M. Mertes van bedrijfsadviseur icon uit het Duitse Quickborn behoefte aan een systeem dat snel, accuraat en vooral goedkoop bestellingen uitvoert.

Fabrikanten van ramen en deuren moeten veel ter zake kundig geschoold personeel inzetten om bijvoorbeeld na te rekenen of een ontwerp voor een deur uit kunststof ook een bruikbare variant in hout oplevert. Niet zelden schat een opdrachtgever de technische mogelijkheden te optimistisch in en komt er correspondentie tussen fabrikant en handelaar op gang. Daarmee wordt de basis gelegd voor verwarring en dus voor verkeerde producten; oftewel onnodige kosten.

Productconfigurator

ISS kan in elke willekeurige bedrijfstak en voor elk product worden gebruikt. Een aannemer kan er met een klant bijvoorbeeld een woning mee ontwerpen en de specificaties doorgeven aan een betonfabriek die de gegevens omzet in prefab bouwdelen. Dat gebeurt aan de hand van een zogeheten productfigurator en een grafische server die de wensen van de klant visualiseert.

De programmatuur geeft automatisch aan of een voorstel in de praktijk te maken is. Op die manier kan een aanbieder zijn markt vergroten. Een installateur kan zo bijvoorbeeld voor een klant individuele radiatoren samenstellen.

Het systeem rekent voor elke variant de (meer)kosten uit. De technische en financiële controle levert een gegarandeerd foutloze bestelling op. De fabrikant krijgt die via e-mail of het internet aangeleverd en hoeft de inhoud niet meer te verifiëren. Mede daardoor vermindert de doorlooptijd. Of het productiebedrijf de bestelling daadwerkelijk kan uitvoeren hangt volgens Mertes af van het machinepark. En dat staat los van de software.

Het systeem werkt door middel van het internet. De gebruiker heeft in beginsel niet meer nodig dan een browser. De programmatuur hoeft slechts één keer te worden geïnstalleerd en vergt weinig onderhoud. Dat is mede de reden dat een groeiend aantal bedrijven voor ISS kiest.

In Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland zijn inmiddels 1400 licenties over ruim 600 bedrijven verdeeld. Niet altijd wordt de keuze voor ISS vrijwillig gedaan. Naar Mertes weet nemen sommige fabrikanten alleen nog bestellingen aan die met behulp van het systeem zijn opgesteld. Andersom kopen grote handelaren alleen nog van producenten die deze programmatuur gebruiken. In Duitsland voeren onder meer de grote toeleveranciers in de bouw het systeem momenteel in.

Licenties

Gebruikers moeten daarvoor bij moveIT een hoofdlicentie en een nevenlicentie kopen. Het pakket omvat telkens twee hoofdlicenties en in elk geval één nevenlicentie.

De ene hoofdlicentie bevat het zogeheten parametersysteem waarmee men bestellingen productiegereed maakt. De tweede kent de programmatuur waarop het hele systeem draait. Daarmee is telkens een investering van gemiddeld 12.000 DM gemoeid. De fabrikant communiceert door middel van de nevenlicenties met de handelaren. Die kosten rond de 2500 DM. Sommige fabrikanten hebben een meer dan aanmerkelijk handelarenbestand. De uiteindelijke kosten voor de nevenlicenties worden dan verrekend met het aantal.

Voordat een bedrijf besluit al of niet tot ISSover te gaan geeft icon op locatie demonstraties. Wordt een contract getekend dan verwerkt de adviseur de kosten van de noodzakelijke opleiding tot een projectprijs.

Mertes benadrukt dat de scholing op zich geen al te grote belasting geeft. Het onderricht wordt veelal gegeven in de vorm van een bijeenkomst waaraan technische en commerciële functionarissen gezamenlijk deelnemen. Die gezamenlijkheid bepaalt mede het succes van de training.

Reageer op dit artikel