nieuws

‘Improvisatievermogen bouw groot genoeg voor overstap op euro’

bouwbreed

Bouwbedrijven die nog niet bezig zijn met de aanstaande euroconversie, wacht nog een lastige klus. Daarvoor waarschuwen diverse organisaties in de bouwsector, waaronder het AVBB, dat met een eurohandreiking komt. “De invoering van de euro is niet te vergelijken met het millenniumprobleem.”

De resultaten van een onlangs gehouden onderzoek van USP Marketing Consultancy waren duidelijk: de bouwwereld loopt nog niet warm voor de euro. Slechts 1 procent van de bedrijven die in de bouw actief zijn, factureert momenteel alleen in euro’s. Ruim 65 procent zet op de factuur nog steeds alleen guldens. Ook in de interne boekhouding wordt slechts zelden de euro als basis gehanteerd. Iets meer dan de helft van de bouwers en andere in de bouwsector actieve bedrijven heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt.

Vooral de middelgrote aannemers doen nog weinig aan de invoering van de euro, constateert BouwNed, de federatie van VGBouw en NVOB. “De grote bouwbedrijven hebben er al veel energie in gestoken”, zegt F. van Blokland, secretaris economische zaken van BouwNed. “Daaruit is gebleken dat de euroconversie veel lastiger is dan verwacht.”

Dat veel kleine aannemers nog nauwelijks maatregelen hebben getroffen, is volgens hem logisch. “Ze hebben vaak de administratie uitbesteed. Bovendien hebben ze veel particuliere klanten, die pas vanaf volgend jaar met euro’s betalen.” De middelgrote ondernemingen in de bouwsector beginnen volgens Van Blokland nu ook langzaam met de eurovoorbereidingen.

Emoties

Haast lijkt evenwel geboden, want de ervaring bij grote bouwers leert dat de overschakeling op de euro een lastige aangelegenheid is. Financieel directeur M. Meinders van Vastbouw zegt in het AVBB-blad Bouwnieuws dat de invoering van de euro behalve een technisch probleem vooral ook een “organisatiebreed probleem is, waarbij mensen zijn betrokken.”

“Mensen hebben emoties. Dat maakt het een stuk ingrijpender. De euro vereist namelijk een heel andere manier van denken. We zijn allemaal met de gulden opgevoed. Er moet een nieuw prijs-kwaliteitsgevoel ontstaan.”

Meinders zegt elke bouwer aan te raden de invoering van de euro halverwege dit jaar af te ronden, zodat het nog mogelijk is fouten te corrigeren. “Aan het eind van het jaar heb je het reguliere werk en de jaarafsluiting. Daar kan de overgang naar de euro echt niet meer bij.”

Uit het USP-onderzoek blijkt overigens dat ongeveer de helft van de bouwbedrijven pas eind dit jaar, begin volgend jaar wil overgaan op de euro.

Offertecalculatie

Het AVBB probeert bouwbedrijven aan te sporen nu zo snel mogelijk met de euroconversie te starten. In samenwerking met het Nationaal Forum voor de introductie van de euro heeft het verbond een ‘eurohandreiking’ voor aannememingsbedrijven gemaakt. Daaruit blijkt dat vooral de afdelingen calculatie, inkoop en projectadministratie van bouwbedrijven te maken krijgen met de gevolgen van de invoering van de euro. Speciale aandacht verdient de offertecalculatie. Een te lage inschrijving (als gevolg van een verkeerde offertecalculatie) kan immers leiden tot het binnenhalen van een groot aantal maar waarschijnlijk verliesgevende projecten. Een te hoge inschrijving leidt weer tot weinig of helemaal geen opdrachten. “Het is dan ook aan te raden extra controles in te bouwen”, adviseert de brochure. “Controleer de in de offerte gehanteerde prijzen. Het is juridisch nog niet geheel duidelijk hoe zal worden omgegaan met fouten in de prijs als gevolg van vergissingen in de valuta.”

Hoewel AVBB-woordvoerder J. van Eijk ook de indruk heeft dat veel bouwbedrijven nog niet euro-proof zijn, heeft hij er vertrouwen in dat het allemaal wel goed komt. “Enkele jaren geleden was er veel te doen om de invoering van het tiencijferige telefoonnummer. Dat zou een chaos worden. Uiteindelijk bleek dat toch allemaal wel soepel te verlopen. Misschien is het een slechte raadgever om daarnaar te verwijzen, maar ik denk dat het improvisatievermogen in de bouwsector groot is.”

BouwNed en USP waarschuwen juist voor dergelijke opvattingen. “Als argumentatie voor het laat opstarten van acties rond de invoering van de euro wordt ook veelal het millenniumprobleem aangehaald”, schrijft USP-onderzoeker J. Schop. “Achteraf bleek de aandacht hiervoor overtrokken. Het grote verschil tussen het millenniumprobleem en de invoering van euro is echter dat het millennium was gebaseerd op mogelijke fouten in de programmatuur van software, terwijl de invoering van de euro per 1 januari 2002 toch echt een feit is.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels