nieuws

Groningen controleert koelinstallaties

bouwbreed

Groningen zal met met de inzet van de Inspectie Milieuhygiëne Noord, het Staatstoezicht op de Mijnen, de politie en het Openbaar Ministerie bedrijven frequenter en strenger gaan controleren op hun koelinstallatie. Dit ondanks het gegeven dat dankzij de huidige scherpe regelgeving de emissie van cfk’s uit koelinstallaties wel zijn teruggedrongen. De landelijke doelstelling die hoort bij de ‘Regeling Lekdichtheids-voorschriften Koelinstallaties’ wordt echter nog niet bereikt.

Het plan, dat onder de naam ‘Handhavingsproject Cfk-besluit in Groningen’ is gepresenteerd, zal de lekkages uit en het illegaal bijvullen van installaties met cfk’s tegen moeten gaan. Als cfk’s vrijkomen, dragen ze in de atmosfeer bij aan het broeikaseffect. Bovendien tasten cfk’s de ozonlaag aan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels