nieuws

Geen sector zo RSI-gevoelig als de bouw

bouwbreed

Geen bedrijfstak is zo RSI-gevoelig als de bouwnijverheid. Maar liefst een kwart van de werknemers in de bouwnijverheid vertoonde in 1999 RSI-verschijnselen, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Stijfheid, tintelingen en pijn in de nek, schouders, armen, polsen en handen zijn klachten die onder de noemer RSI vallen. RSI staat bekend als een muisarm, omdat het veel voorkomt bij mensen die intensief met een computermuis werken. Maar volgens CBS-onderzoeker A. Botterweck is de term muisarm onjuist. RSI is bovenal een verzamelnaam voor aandoeningen die worden veroorzaakt door het vaak maken van dezelfde beweging.

“Studies hebben uitgewezen dat RSI vooral is geconcentreerd onder metselaars, timmerlieden, vleesverwerkers, inpakkers, textielarbeiders, machinebankwerkers en metaalbewerkers. De verhoudingsgewijze hoge percentages RSI in de bedrijfstakken bouwnijverheid en industrie ondersteunen deze bevindingen”, aldus het CBS.

De RSI-klachten leiden vaak tot ziekteverzuim. En opnieuw scoort de bouw op dit punt het hoogst. De klachten leiden in acht procent van de gevallen tot ziekteverzuim, in de industrie in vijf procent van de gevallen. In andere sectoren liggen de cijfers lager. Ter vergelijking: in de wetenschappelijke beroepen meldt zich slechts één op de honderd werkenden ziek als gevolg van RSI-klachten.

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat lange werktijden het risico op RSI vergroten. Personen die 35 uur of meer werken, hebben een grotere kans op de ziekte dan degenen die de 35 uur niet halen. Beperkte zeggenschap over het werk, weinig ontplooiingsmogelijkheden, hoge werkdruk en een slechte werksfeer zijn niet gerelateerd aan de RSI.

Risicofactoren

Binnen de bouwnijverheid zijn het vooral de herhalende werkzaamheden met handen of voeten en het werken met trillende apparatuur risicofactoren. In de industrie is alleen het repeterende werk RSI-gerelateerd.

In de bouwnijverheid werken verhoudingsgewijs veel mensen die regelmatig dezelfde bewegingen maken (57 procent) en gebruik maken van trillende apparaten (40 procent). Bij de industrie zijn

de repeterende bewegingen de meest voorkomende vorm van werkbelasting (49 procent).

Het CBS-onderzoek bevestigt nog eens wat eigenlijk al bekend is. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten meldde eind vorig jaar dat de bouw met jaarlijks 128 meldingen per 100.000 werknemers het hoogste aantal beroepsziekten kent van alle bedrijfstakken. Bouwvakkers krijgen onder andere RSI, kanker, huidaandoeningen en OPS van hun werk. Tegelijkertijd maakte TNO Arbeid bekend dat in 1999 werkgevers in de bouw 1575 gulden per werknemer kwijt waren aan ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verbetering van arbeidsomstandigheden. Dat is 12 procent meer dan voor een gemiddelde Nederlandse werknemer.

Reageer op dit artikel