nieuws

Enkhuizen claimt liggeld bij aannemer

bouwbreed

De vertraging bij de aanleg van een nieuwe haven in Enkhuizen kan aannemer Kraaijeveld uit Sliedrecht duur komen te staan. De gemeente had de haven voor charterschepen op 1 mei in gebruik willen nemen. Enkhuizen wil de gemiste liggelden nu verhalen op de aannemer.

Enkhuizen is een toeristenstad die een belangrijk deel van zijn inkomsten haalt uit de liggelden van de pleziervaart. Met name de traditionele bruine vloot, de zogeheten chartervloot, is de laatste tien jaar van groeiende economische betekenis. Om deze vloot voor de stad te behouden, heeft de gemeente enkele jaren geleden besloten een geheel nieuwe haven langs de Gependam aan te leggen. Deze haven heeft een capaciteit voor 70 tot 80 zeilschepen.

In het contract met aannemer Kraaijeveld is vastgelegd dat de haven uiterlijk 1 mei van dit jaar, dus voor aanvang van het vaarseizoen, zou worden opgeleverd. Duidelijk is dat deze datum zeker met vier, maar waarschijnlijk met zes weken, wordt overschreden. In het contract is een clausule opgenomen waarbij de gemeente kan claimen bij verlate oplevering.

Arbitrage

In een raadscommissie liet de verantwoordelijk wethouder N. Dol zich ontvallen dat de bouw waarschijnlijk zal uitdraaien op een arbitragezaak. Aannemer Kraaijeveld beroept zich in het gesprek met de gemeente op het grote aantal onwerkbare dagen waarmee het bedrijf in de herfst van 2000 te maken kreeg. Dol is weinig onder de indruk van dit verweer. “De aannemer is ook vier weker later begonnen dan was afgesproken. Als hij volgens planning aan het werk was gegaan, hadden we waarschijnlijk nu geen probleem gehad.”

P.A. Kraaijeveld hoort er van op dat Enkhuizen een claim overweegt. “Ik ben nog steeds met de gemeente in gesprek en het woord claim of arbitrage is nooit gevallen.” Kraaijeveld vindt niet dat hij in gebreke is gebleven. “Er wordt in het contract inderdaad een uiterste opleverdatum genoemd, maar dat is alles wat ik erover kwijt wil. Misschien is het gewoon een verschil van interpretatie.”

Reageer op dit artikel