nieuws

Dieren zoekt oplossing voor verkeer ondergronds

bouwbreed

Ondertunneling van de spoorlijn en de provinciale weg in Dieren moet de afgescheiden delen van het dorp weer bijeen brengen.

De gemeente Rheden en de provincie Gelderland zijn begonnen aan een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden zowel spoor als weg gedeeltelijk te ondertunnelen en de vrijkomende terreinen te ontwikkelen.

Doordat de Noordtak van de Betuwelijn voorlopig van de baan is, zal het aantal goederentreinen over bestaand spoor flink toenemen. Daardoor zijn de twee spoorwegovergangen tussen het westelijk en het oostelijk deel van de dorpskern een groot deel van de tijd gesloten, verwacht de gemeente.

Ondertunneling moet uitkomst bieden. Door de N348, die parallel aan het spoor loopt, in het plan mee te nemen, ontstaat voor Dieren ruimte stedelijke functies te ontwikkelen en kan het doorgaande verkeer beter doorstromen.

De gemeente heeft zich georiënteerd op het project Sytwende in Voorburg. Groot verschil is dat de tunnel in Dieren in de kern van de plaats moet worden aangelegd.

Onderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek wordt bekeken welke technische complicaties dit met zich mee brengt, hoe de tunnel bouwkundig het best kan worden gerealiseerd en of het project financieel is rond te krijgen. Daarnaast wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van onder meer woningen, kantoren en horecagelegenheden in het stationsgebied.

De studie, betaald door gemeenten en provincie, wordt nog voor de zomer afgerond. De resultaten worden gepresenteerd aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Het Rijk zal fors moeten bijdragen aan de ondertunneling.

Reageer op dit artikel