nieuws

Bouw bij verffabriek gaat door

bouwbreed

De onduidelijkheid over de bouw van twee woningcomplexen binnen de risicocirkels rond verffabriek Schaepman in Zwolle, heeft vooralsnog geen invloed op de voortgang van de bouw.

De gemeente wacht eerst de resultaten af van het onafhankelijke onderzoek naar de besluitvorming rond de bouw. De commissie bestuurszaken heeft donderdagavond de onderzoeksvragen vastgesteld.

De verwarring is ontstaan door twee verschillende risicoprofielen. Een ervan is vervaardigd na de brand in de lakfabriek in 1990. Op een andere kaart zijn veel kleinere risicocirkels aangegeven, omdat daar is uitgegaan van de gewenste situatie na veilig-

heidsaanpassingen door Schaep-

man.

De woningbouwprojecten Dijkstraat, dat al is opgeleverd, en Maagjesbolwerk vallen weliswaar buiten deze ‘wenselijke’ risicocirkels, maar het bedrijf heeft nog geen veiligheidsmaatregelen getroffen.

De bouwkundige aanpassingen van de fabriek vergen een investering van twee tot drie miljoen gulden. De gemeente zit daar niet op te wachten, omdat een eventueel uitkoopbedrag voor de verplaatsing van het bedrijf daardoor zal stijgen. De bestuurscommissie heeft nu vastgesteld dat de verplaatsing van de fabriek en de milieuvergunning apart van elkaar moeten worden behandeld.

Reageer op dit artikel