nieuws

Zeeland protesteert tegen baggerstort

bouwbreed

Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland willen niet dat Rijkswaterstaat een vergunning voor onbepaalde tijd verleent voor het terugstorten van bagger in de Westerschelde. Ze willen dat de vergunning aan de Vlaamse Gemeenschap slechts voor een aantal jaren geldt. De provinciebestuurders wijzen Rijkswaterstaat op de verwachte aanscherping van de regels rond de stort van verontreinigde bagger.

Bij een vergunning voor onbepaalde tijd kan de Vlaamse Gemeenschap in dat geval een beroep doen op verkregen rechten of compensatie claimen, stellen ze. De visserijsector en milieuorganisaties maakten eerder op dezelfde gronden bezwaar tegen de verlening de vergunning.

GS wil verder dat Rijkswaterstaat in de nieuwe vergunning aangeeft hoeveel bagger per jaar uit de Westerschelde moet worden gehaald. In de bestaande vergunning zijn wel eisen voor de jaarlijkse hoeveelheid aangegeven. In het ontwerp voor de nieuwe vergunning staat alleen dat in acht jaar in totaal 1,5 miljoen kubieke meter bagger moet worden weggehaald. GS vermoedt dat dit te maken heeft met het ontbreken van voldoende bergingscapaciteit in de nabijheid van Antwerpen.

Reageer op dit artikel