nieuws

Woningbouw daalt naar dieptepunt

bouwbreed

De woningbouwproductie daalt naar een naoorlogs dieptepunt van 69.000 huizen. Dit is een gevolg van een verdere stijging van het aantal ‘oeverloze’ procedures en vergaande gemeentelijke regels. Dit leidt weer tot maatschappelijk ongewenste prijsstijgingen van zowel bestaande als nieuwe woningen.

In een brief aan minister Pronk en staatssecretaris Remkes van VROM schrijft NVB-voorzitter Van Harssel dat de schaarste op de woningmarkt onverkort blijft bestaan als gevolg van de dalende nieuwbouwproductie.

Van Harssel laat beide bewindslieden weten dat het aantal projectontwikkelende bouwers dat klaagt over procedures en gemeentelijke regels schrikbarend stijgt. Vooral de procedures rond bestemmingsplannen gaven vorig jaar reden tot vele klachten.

“Hiernaast komt het regelmatig voor door bijvoorbeeld vormfouten dat projecten op het laatste moment worden afgeblazen of weer vele maanden worden opgeschoven. Spraakmakende gevallen zoals de affaires Forbo, Zoetermeer (Oosterheem), korenwolf en roodbuiksalamander halen de pers. Maar hiernaast zijn er legio andere projecten, wellicht minder spraakmakend, waarvan de voortgang eveneens misloopt.”

Gevolg van de stagnerende nieuwbouw is blijvende grote druk op de markt van bestaande woningen. Die laat nu al geruime tijd prijsstijgingen zien in de dubbele cijfers. “Hoe harder de huizenprijzen op korte termijn blijven stijgen, hoe harder de sector uiteindelijk met een klap op de grond terecht zal komen, inclusief de toekomstige huizenkopers”, waarschuwt de NVB-voorzitter.

Volgens hem ligt de sleutel om deze problematiek het hoofd te bieden voor een belangrijk deel bij de politiek. “Immers, alleen die is in staat het aanbod te vergroten tot het gewenste niveau en onvruchtbare procedures weg te nemen.”

Reservecapaciteit

De instrumenten die gemeenten hanteren om het probleem aan te pakken, werken verkeerd uit. Die proberen extreme prijsstijgingen het hoofd te bieden door prijsvoorschriften en antispeculatiebedingen. “Dit zal de markt nog meer uit zijn evenwicht brengen, omdat de doorstroming wordt geblokkeerd en de verkeerde huizen worden gebouwd”, vindt Van Harssel.

De enige oplossing is in zijn visie het vergroten van het aanbod door meer bouwareaal, zodat er ruimte is voor reservecapaciteit. “Er hoeft tegenwoordig immers maar iets tegen te zitten of een locatie loopt gelijk honderden woningen achter met als gevolg nog weer hogere prijzen.”

Reageer op dit artikel