nieuws

Sloop aantal kademuren langs Maas noodzakelijk

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Limburg overleggen binnenkort over de sloop en nieuwbouw van een aantal kademuren langs de Maas. De bestaande muren blijken niet sterk genoeg voor de geplande verhoging met enkele decimeters.

De kademuurverhoging vloeit voort uit de bijgestelde plannen voor het Zandmaasproject. Naar verwachting moet vooral worden gesloopt in het gebied tussen Roermond en Venlo.

“Het is vooral op basis van technische overwegingen dat tot sloop van de kades besloten is”, zegt woordvoerster Bisschop van de projectorganisatie De Maaswerken.

De fundering van de kademuren is niet berekend op een verhoging van de muur. Ook de betonnen binnenwand behoeft versteviging. Hoeveel kilometer kademuur aangepast moet worden en wat de meerprijs zal zijn, is nog niet bekend.

De Maaskademuren waar nu een ophoging voor op stapel staat, werden na de hoogwaterproblemen in de jaren 1993 en 1995 gebouwd. Al snel werd duidelijk dat ze voor een beschermingsniveau van één overstroming in een periode van 250 jaar te laag zijn. Dat is wel de doelstelling voor de rivierverbredings- en oeverversterkingsprojecten Zand- en Grensmaas.

De kadeverhogingen worden het eerst bij Roermond, Gennep en Venlo uitgevoerd. Of de kademuren vast of demontabel worden, is nog onderwerp van bestuurlijke discussie.

Vóór 2006 wil De Maaswerken 70 procent van de bevolking langs de Maas voldoende bescherming bieden tegen hoogwater. Het is onzeker of deze streefdatum gehaald wordt.

Het waterschap Peel en Maasvallei trok twee weken geleden de haalbaarheid van die planning in twijfel, omdat eventuele inspraakprocedures roet in het eten kunnen gooien.

Reageer op dit artikel