nieuws

Sanering Tungelroysche beek succes

bouwbreed Premium

De overheid doet weinig om het probleem van de verwerking van vervuilde baggerspecie met de baggerverwerkende industrie aan te pakken. Niet het hebben van een verwerkingsinstallatie, maar het in bedrijf hebben ervan is het probleem voor de markt. De grootschalige reiniging van vervuilde baggerspecie uit de Tungelroysche beek in Noord-Limburg toont aan dat het geen probleem hoeft te zijn.

Het stroomgebied van de Tungelroysche beek is gedurende meer dan honderd jaar door de zinkverwerkende industrie in de omgeving verontreinigd met de zware metalen cadmium en zink. De waterbodem van de beek is hierdoor eveneens verontreinigd. Bovendien is de verontreiniging in de beekbodem bij een grootschalige beekverbetering in de jaren dertig en zestig nog verspreid geraakt.

Momenteel loopt een project voor herinrichting, waarbij de beek uiteindelijk zoveel mogelijk moet gaan meanderen volgens de oude loop. Bij de uitvoering van de eerste fase komt ernstig verontreinigde grond vrij.

Een hoeveelheid van 130.000 kubieke meter waterbodem en oevergrond is echter te reinigen. Daarvoor is een Europese aanbesteding gehouden. Kurstjens uit Hedel deed de meest economische aanbieding. Het werk werd pas aan Kurstjens gegund na een succesvol verlopen proefreiniging.

Gebrek

Bedrijfsleider Tiemissen van Kurstjens is uiteraard blij met het werk. Dat zij het werk hebben gekregen, vindt hij echter niet het belangrijkst. Het gaat hem erom dat een project wordt uitgevoerd waarbij verontreinigd slib wordt aangeboden ter reiniging en verwerking. Een gebrek aan te verwerken slib is voor slibverwerker Pecos uit Dordrecht al jarenlang een probleem.

Kurstjens heeft een mobiele grondreinigingsinstallatie ingezet. Dat heeft bijgedragen aan de gunstige prijsstelling door beperking van transportkosten naar een vaste installatie. Het resultaat van de reiniging doet echter niet onder voor dat van een vaste. Met de installatie zijn hoge rendementen te halen ( groter dan 95 procent) op cadmium en zink, waardoor een aanzienlijk deel van het gereinigde zand als schone grond kan worden hergebruikt. De installatie gebruikt bij reiniging een combinatie van technieken met zeven, hydrocyclonen, spiraal- of magneetafscheiders, opstroomkolommen en zeeftrommels.

Bouwstof

“Alles van het aangeboden slib is te hergebruiken”, stelt Tiemissen. Omdat gekozen is voor zandscheiding en verdere reiniging komt 85 procent van de verontreinigde specie als nuttig zand beschikbaar. De slibkoek met de verontreinigingen is geschikt voor koude immobilisatie. Het korrelige materiaal dat daarbij vrijkomt, is dan weer als bouwstof te gebruiken.

De afzet is echter nog een probleem. Ook het afgescheiden puin is in een aparte module te scheiden in een composteringsfractie en een schone puinfractie, beide nuttig toe te passen. Omdat ook het proceswater wordt gereinigd kan de totale hoeveelheid verontreinigde baggerspecie worden omgezet in nuttig toe te passen producten.

Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2002 een afvalstoffenbelasting ingevoerd op het storten van reinigbare baggerspecie. Met een aanpak zoals bij de Tungelroysche beek blijkt reiniging volgens bedrijfsleider Tiemissen nu al een haalbaar alternatief ten opzichte van storten.

Reageer op dit artikel