nieuws

Remkes: Corporaties weigeren hun woningen te verkopen

bouwbreed

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) heeft gisteren hard uitgehaald naar de woningcorporaties. Volgens hem weigeren veel corporaties gewoonweg hun woningen te verkopen, terwijl er veel geld nodig is voor de sociale woningbouw en veel huurders graag een woning willen kopen.

Remkes overweegt corporaties die te weinig woningen verkopen te verplichten geld te storten in een fonds voor investeringen, zei hij in de Tweede Kamer. Steden die dwarsliggen worden mogelijk gekort op hun budget voor stadsvernieuwing. PvdA, VVD en CDA hadden hem deze ideeën aan de hand gedaan. Gesteund door de vier grote fracties in de Kamer wil Remkes dat de corporaties de komende tien jaar in totaal 500.000 huurwoningen verkopen.

De vereniging van corporaties, Aedes, publiceerde vorige week een onderzoek waaruit zou blijken dat er vorig jaar 68.000 woningen in de verkoop zijn gedaan, maar dat huurders er slechts 17.000 hebben gekocht.

“Een flutonderzoek”‘, fulmineerde Remkes. “De corporaties blijven op hun woningen zitten.” In Amsterdam bleek Remkes onlangs dat een aantal corporaties helemaal geen verkoopbeleid hebben. Ook liggen de stadsdeelraden dwars. Aan de andere kant verkopen corporaties volgens Remkes juist te veel woningen aan beleggers. Hij zal de voorwaarden strenger maken.

Remkes weigerde de wens van VVD, CDA en D66 te honoreren dat corporaties meer ruimte krijgen om ‘geld te verdienen’. Er zijn corporaties die huizen willen bouwen, willen handelen in onroerend goed of fors willen beleggen. Remkes vindt echter dat corporaties zich in de eerste plaats moeten bekommeren om de huisvesting van mensen in kwetsbare posities. ‘Commerciële’ activiteiten mogen alleen als zij daar aan bijdragen en niet riskant zijn. Bemiddelen voor zorgfaciliteiten mag wel, maar ze zelf aanbieden niet.

Corporaties hebben behoefte aan de tucht van het Rijk, zei Remkes. Zij houden zich onvoldoende aan de afspraken met de overheid. Zo nemen de meesten de plicht huurverhogingen te motiveren niet al te serieus.

‘Aedes heeft flutonderzoek geleverd’

Reageer op dit artikel