nieuws

Ramspolbrug niet eerder verbeterd op kosten Rijk

bouwbreed Premium

De Ramspolbrug in de N50 en de veiligheid van het stuk autoweg van die brug tot aan Ens worden alleen versneld verbeterd als de regio bereid is voor te financieren.

Dit schrijft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie, ingediend door de leden Van den Berg (SGP) en Stellingwerf (RPF). Netelenbos heeft eind 1998 met de regio afspraken gemaakt. Daarbij is vastgelegd dat er in 2007 en 2008 geld beschikbaar komt voor het project en dat het alleen naar voren kan worden gehaald als de regio zelf geld voorschiet.

De minister wil vasthouden aan die afspraak. Ze schrijft in de brief aan de Kamer dat het in principe wel mogelijk is twee jaar eerder met de uitvoering van het project te beginnen.

Van den Berg en Stellingwerf hadden om versnelling gevraagd uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Netelenbos zegt de Kamer toe de verkeersveiligheid nauwlettend in de gaten te houden na het gereedkomen van het project N50 Kampen-Ramspol-Emmeloord. Het stukje brug Ramspol tot aan Ens is hierin nog niet meegenomen. Als sprake is van een onveilige verkeerssituatie zal Netelenbos de maximumsnelheid verlagen.

Reageer op dit artikel