nieuws

Primeur Woon Effect Rapportage voor Moerdijk

bouwbreed

Voor het eerst gaat een gemeente in Nederland onderzoek doen naar de effecten die uitbreidingen van infrastructuur en bedrijventerreinen hebben op de woonomgeving en leefbaarheid van de inwoners. Moerdijk heeft de primeur van deze zogenaamde Woon Effect Rapportage.

Moerdijk is onderdeel van de gemeente Zevenbergen. De woningbouwstichting in deze gemeente heeft het initiatief genomen voor de Woon Effect Rapportage (WER). De inwoners van Moerdijk worden de komende jaren met bijzonder veel bouwwerkzaamheden geconfronteerd. De hogesnelheidslijn zal het dorp doorkruisen, de A16 wordt verbreed en er staan tienduizenden hectare glastuinbouw op het bouwprogramma. Verder wil de provincie het huidige bedrijventerrein Moerdijk uitbreiden met Moerdijkse Hoek, omdat de zware industrie nergens in Brabant terecht kan. Daarnaast zal ook Goederenlijn 11 zijn uitwerkingen hebben op de leefbaarheid in Moerdijk. Om nu precies te meten wat die effecten inhouden, wordt een WER opgesteld.

Directeur H. Hendrikx van de Stichting Woningbouw Zevenbergen: “Als huisvesters willen we graag weten wat de invloed hiervan is op het wonen in onze gemeente. Samen met Brabants Westhoek, Aedes en de gemeente gaan we experts raadplegen om op die manier een beeld te krijgen van het effect van al deze ontwikkelingen.” De laatste tijd is er onder de bewoners angst ontstaan dat de leefbaarheid in het dorp in het geding zal raken. Mede om deze reden heeft de woonstichting besloten een uitvoerig onderzoek te doen. “Het zal niet gaan om een enquête onder bewoners of bouwpartijen. Door met experts te brainstormen, denken we een stuk verder te komen. Deze mensen hebben ervaring met grootschalige industriële en infrastructurele uitbreidingen en de effecten hiervan op bewoners.”

Reageer op dit artikel