nieuws

Politiek hinderde controle in Volendam

bouwbreed Premium

“Op grond van het rapport van Polak en Versteden en mijn eigen overwegingen heb ik besloten mijn functie als burgemeester neer te leggen.” Dit schrijft F.J.A. IJsselmuiden in een brief aan de raad van de gemeente Edam-Volendam.

Ook wethouder W.J.M. Visscher besloot na een raadsdebat op te stappen, omdat naar zijn zeggen de bevindingen en conclusies van het rapport zijn functioneren als wethouder onmogelijk maken.

Door het ontstane patroon van eerst bouwen, gedogen en eventueel achteraf legaliseren was een gevaarlijke situatie ontstaan in café Het Hemeltje, waar op nieuwjaarsnacht een fatale brand uitbrak. Vanaf eind jaren tachtig heeft het gemeentebestuur getracht de brandveiligheidsregels voor de horeca strenger te controleren. Maar hiervan is in de praktijk weinig terecht gekomen. “Gedurende vrijwel de gehele jaren negentig is het gemeentebestuur tekort geschoten in zijn plicht om de regels uit te voeren en te handhaven”, aldus C.J.N. Versteden. Samen met J.M. Polak maakte hij in opdracht van van de commissaris van de koningin een extern advies voor Edam-Volendam.

Versteden constateert nalatigheid: “De in 1994 door middel van een wettelijk verplichte wijziging van de gemeentelijke bouwvergunning vastgestelde regels met betrekking tot gebruiksvergunningen is men pas in 2000 gaan uitvoeren. Maar omdat er geen personeel voor in dienst was genomen en er geen uitvoeringsbeleid was, werden geen vergunningen afgegeven. Zo’n 215 inrichtingen waren daardoor formeel gesproken onwettig in bedrijf.”

Schuldige

Ondanks aandringen van de brandweer, ambtenaren en IJsselmuiden bleef de naleving van de regels tot 1998 bewust achterwege. Hoewel het niet de bedoeling was om een schuldige aan te wijzen, gaat de verdenking toch in de richting van de politieke partij VD 80. Volgens Versteden was de toenmalige wethouder continu in conflict met de burgemeester over deze kwestie.

VD 80 wijst de verantwoordelijkheid echter volledig van de hand. Een woordvoerder van VD 80 noemt het rapport van Versteden en Polak het resultaat van ‘een frommelcommissie’ en meent dat de overige politieke partijen VD 80 doelbewust zwart maken om zelf buitenspel te blijven.

Het viel de commissie op dat met betrekking tot de bouwvergunningen voor de WirWar-bar en Het Hemeltje een opvallend patroon was geweest van eerst bouwen en achteraf legaliseren, waarbij het trekken en duwen was om de stukken op tafel te krijgen. Doordat het gemeentebestuur hier niet goed tegen was opgewassen, komt de commissie tot de conclusie dat het loont om eerst illegaal te bouwen en achteraf te legaliseren.

Reageer op dit artikel