nieuws

Oude computer houdt DOS-besturing in de lucht

bouwbreed

Met het verstrijken van de tijd doen beheerders van geautomatiseerde gebouwsystemen er goed aan een oude computer achter de hand te houden. Nogal wat oudere installaties werken met het besturingsprogramma DOS. Dat wordt geleidelijk aan vervangen door Windows. Nieuwere versies van Windows bieden steeds minder ondersteuningen voor DOS-functies, aldus adviseur H. ter Beek van Priva Computer Systems, ontwikkelaar van hard- en software voor gebouwautomatisering uit Delft.

Met de komst van de digitale technieken gaan de ontwikkelingen uitermate snel. Waar een analoog apparaat gemakkelijk tien jaar meekon is de technische horizon van digitale voorzieningen al na een aantal jaren bereikt. Dat gegeven leidt evenwel niet tot een constante vervangingsgolf.

De systemen die bijvoorbeeld Priva pakweg vijftien jaar geleden leverde, functioneren nog steeds omdat ze aangepast kunnen worden aan de nieuwe technieken. Alleen de overgang van DOS naar Windows vormt een grote kloof. Momenteel kunnen deze twee systemen door middel van gegevensuitwisseling met elkaar communiceren. Eén computer haalt de informatie uit het oude in het nieuwe systeem die de bevindingen vervolgens visualiseert. Deze optie is nog vrij nieuw maar werkt tot op heden goed in grote installaties.

Nog steeds doet zich het probleem voor dat concurrenten op installatieniveau niet met elkaar praten. Ieder hanteert een eigen protocol en schermt dat af. Dat bemoeilijkt ontwikkelingen voor wederzijdse communicatie. De praktijk vraagt evenwel om meer openheid zodat een installatie uit producten van verschillende leveranciers kan bestaan. De gebruiker is daardoor niet gebonden aan een specifiek merk. Veldbussen als Echelon maken dat mogelijk en vinden om die reden steeds meer toepassing. Of Echelon de norm wordt blijft vooralsnog een vraag. De markt kent vele systemen waarvan er naar verwacht maar een paar overblijven. Eenmaal gekozen voor een bepaalde veldbus is het moeilijk om die te vervangen door een andere. Of de communicatie lukt helemaal niet of alleen na aanmerkelijke ingrepen.

Als tussenoplossing biedt de markt zogeheten scadapakketten; managementpakketten waarop uiteenlopende systemen kunnen draaien. De veronderstelde openheid en merkonafhankelijkheid vallen evenwel tegen.

Scadapaketten

Slechts een beperkt aantal bedrijven levert scadapakketten. De gebruiker kan deze nieuwe merkgebondenheid via het inter- en intranet omzeilen; bijvoorbeeld door gebruik van het programma Explorer. Een browser visualiseert in dat geval onder één bediening de bevindingen van uiteenlopende systemen die tot dan niet met elkaar communiceerden. Via inter/intranet haalt de gebruiker systemen naar voren en ziet welke voorzieningen in gebruik zijn en waar zich eventuele storingen voordoen. Net zoals dat de afzonderlijke systemen dat binnen hun eigen omgeving doen.

Concurrenten hanteren eigen protocol en praten niet met elkaar

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels