nieuws

‘Omslag in denken’ over afgekeurd plan metro

bouwbreed

Drie keer vroeg de verslaggever aan de Amsterdamse brandweercommandant Te Boekhorst of het door de preventisten afgekeurde bouwplan voor metrostation Rokin nadien is gewijzigd. Bij stukjes en beetjes kwam het hoge woord eruit: “Nee, het afgekeurde bouwplan is identiek aan het plan waarvoor bouwvergunning is verleend.”

Rara, hoe kan dat? Dezelfde brandweerfunctionaris die op 25 januari 2000 – toen als plaatsvervangend commandant – verklaarde “ernstige bezwaren tegen het bouwplan te hebben”, zegt nu akkoord te zijn zonder dat iets aan het plan is gewijzigd. “Het gaat niet om het bouwplan, maar om de voorzieningen”, gaf ing. C. te Boekhorst uitleg aan zijn ommezwaai.

“Een omslag in het denken”, zo formuleerde de brandweercommandant letterlijk het plotseling verworven inzicht dat de no break-installatie van de roltrappen voldoende garantie biedt dat de trappen te allen tijde zullen functioneren.

De vijf preventisten – P. Wendt, M. Stavast, N. Broers, J. de Koning en J. Koomen – die aan het hoofd van de Afdeling Preventie een brief hadden geschreven, waarin zij vasthielden aan hun bezwaren tegen het bouwplan, zijn volgens de commandant terecht met ontslag bedreigd omdat zij “de omslag in het denken” niet wilden volgen.

Brief

Voor mr. H. Sarolea, raadsman van De Bovengrondse, waarin de tegenstanders van de Noord-Zuidlijn zich hebben verenigd, waren de uitlatingen van Te Boekhorst aanleiding hem per aangetekende brief te vragen op welk onderzoek zijn opvatting is gebaseerd dat de roltrappen onder alle omstandigheden zullen blijven functioneren. Sarolea wijst de brandweercommandant erop dat navraag bij het Nederlands Liftinstituut hem heeft geleerd dat dergelijke trappen niet bestaan. Bovendien wijst de raadsman erop dat staatssecretaris Remkes in Staatsblad 1998 (bladzijde 618) tot uitdrukking heeft gebracht dat niet volstaan mag worden met roltrappen: “Een roltrap is bij brand minder bedrijfszeker dan een vaste trap voor het kunnen vluchten.”

Bouwplan station Rokin nu wel in orde

Reageer op dit artikel