nieuws

‘Kies voor intensief gebruik van ruimte’

bouwbreed

Het Rijk doet te weinig om intensief ruimtegebruik te stimuleren. Weliswaar wordt in de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening het onderwerp aangehaald, maar een werkelijke keuze voor meer bouwen in de derde dimensie wordt niet gemaakt.

Dit zei gisteren voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) op een symposium over intensief ruimtegebruik in Utrecht. Hij meent dat meer financiële middelen beschikbaar moeten komen om een doorbraak te forceren op het gebied van meervoudig grondgebruik.

De AVBB-voorzitter signaleert dat de rijksoverheid er nu niet bewust voor kiest driedimensionaal bouwen (de grond en de lucht in op een en dezelfde plek) te stimuleren omdat er zulke grote sommen geld mee zijn gemoeid.

“Dit vraagt structureel grote investeringen, waarvan de baten niet altijd kwantificeerbaar zijn”, zei Brinkman. Hij doelt er daarmee op dat het behoud van open ruimte en natuur moeilijk in geld is uit te drukken. Voorzitter Brinkman vindt dat voor het bedrijfsleven op de korte, maar ook op de langere termijn een belangrijke rol is weggelegd als het gaat om een intensiever gebruik van de ruimte. Hij spreekt in dit verband van een uitdaging tot innovatie en creativiteit, ook voor de bouw.

Maatschappelijke winst

Als de overheid meer naar de middellange en lange termijn zou kijken, zou volgens Brinkman blijken dat er wel degelijk veel maatschappelijke winst is te boeken. Indien ze de ruimtelijke kwaliteit wil versterken moet ze ook fors investeren in publiek-private samenwerking ten behoeve van intensief ruimtegebruik.

Volgens de AVBB-voorzitter heeft dat meer effect op het behoud van open ruimte en natuur dan een restrictief contourenbeleid, zoals voorgenomen in de Vijfde nota.

Noodzakelijk vindt Brinkman het dat meer onderzoek wordt gedaan naar ondergronds bouwen. Ook meent hij dat gemeenten intensief grondgebruik kunnen stimuleren door de grondprijzen in dat geval te drukken.

Reageer op dit artikel