nieuws

Geen numerus fixus bouwkunde Delft

bouwbreed

De Technische Universiteit Delft stelt voor de studie bouwkunde volgend studiejaar geen numerus fixus in. Eind januari was de universiteit nog voornemens de studentenstroom tot vierhonderd per jaar te beperken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Die verbetering moet nu vooral plaatsvinden door invoering van een nieuw onderwijsprogramma.

Volgens H. Beunderman, decaan van de faculteit bouwkunde, blijft numerus fixus wel een serieuze optie voor de komende jaren. “De methode ligt klaar op de plank”, aldus Beunderman. “Als wij nu een numerus fixus zouden doorvoeren, zouden we de vwo-scholieren onevenredig hard raken. Willen we een evenwichtige populatie houden, dan zullen we niet alleen de vwo-toestroom moeten beperken”, meent Beunderman.

De universiteit zal dit jaar op andere wijze de instroom beperken. Van de totaal zeshonderd studenten die jaarlijks aan de opleiding beginnen, is meer dan eenderde afkomstig uit het buitenland. Beunderman zou dit aantal graag op tweehonderd vastzetten. “Buitenlandse studenten vergen veel extra aandacht. Het inperken van deze groep biedt de vaste staf wat verlichting.”

Bovendien zal de universiteit de eigen studenten motiveren om een jaar in het buitenland door te brengen.

Reageer op dit artikel