nieuws

Facelift van zes miljard moet Delft mooier maken

bouwbreed Premium

De stad van zes miljard. Dat zou de titel kunnen zijn van een tv-serie met Delft in de hoofdrol. Alleen de historische binnenstad wordt ongemoeid gelaten, de rest gaat de komende jaren vrijwel in zijn geheel op de schop. Gemeentelijk voorlichter P. Pattijn: ” Maar het betekent wel een gigantische kwaliteitsverbetering.”

De TU-wijk, de Spoorzone, de Zuidpoort, en diverse grote herstructureringsprojecten. Een simpele opsomming van de grote bouwprojecten die Delft te wachten staat, waarachter een hele wereld verscholen gaat.

De TU-wijk staat voor een lint van TU-bebouwing dwars door Delft heen, van noord naar zuid. “Het vormt een soort Z door de stad, en markeert een gebied waar heel veel gaat gebeuren” , aldus Pattijn. ” Dat is het gevolg van het feit dat de TU zich wil gaan concentreren op ontwikkelingen rond de campus. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor nieuwbouw en herontwikkeling op andere plekken in de stad.”

In het zuidelijke TU-gebied staat als eerste de ontwikkeling van een hoogwaardige Research & Development / Hightech-locatie op stapel, het Delft University Technopolis Business Campus-terrein. Voor de ontwikkeling van een masterplan is vorige week maandag een intentieverklaring getekend door de TU Delft, de gemeente, ING Vastgoed Ontwikkeling en Bouwfonds Vastgoedontwikkeling.

De Spoorzone draait in zijn geheel rond de bouw van de spoortunnel. “De huidig spoorverbinding, dat op een twee-sporenviaduct op palen, dat dwars door de historische binnen stad voert, zal viersporig onder de grond gaan. Daardoor komt in het gebied rond het centraal station veel ruimte vrij voor herontwikkeling.”

Volgens Pattijn wordt het gehele plan in de vorm van afzonderlijke pps-constructies ingevuld. “Daar trekken we een periode van tien tot twaalf jaar voor uit.”

In het kader van het Zuidpoort-project wordt de zuidrand van Delft onder handen genomen. Twee van de projecten die het eerste zullen worden gerealiseerd zijn de aanleg van een cultuurplein rond de nieuwe schouwburg De Veste, en een winkelplein aan de overzijde. “Het bouwrijp maken is al begonnen.”

De herstructurering heeft in de eerste plaats betrekking op het bedrijventerrein Schieoevers. “Wil je dat laten voldoen aan de eisen van deze tijd, dan zul je ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat gaat de komende jaren zijn beslag krijgen.”

In de tweede plaats wordt “het dichtstbevolkte stukje Nederland” onder handen genomen: het woongebied Voorhof. “Daar staan allemaal flats uit de jaren zestig en zeventig, waar we iets mee willen doen. In eerste instantie door maatregelen te nemen op het terrein van leefbaarheid, later ook door in te grijpen in de gebouwde omgeving.”

Het is een rijtje dat goed is voor een bouwvolume van zo’n zes miljard gulden, weet Pattijn. “Natuulijk nemen we niet alles in één keer op de schop. Dat kunnen we de mensen niet aandoen. Maar het wordt inderdaad een even ingrijpende als dure facelift. Met als gevolg dat de stedelijke kwaliteit van Delft er met sprongen tegelijk op vooruit zal gaan.”

Reageer op dit artikel