nieuws

Brinkman voorziet nieuwe woningnood

bouwbreed Premium

De woningproductie holt zo hard achteruit dat er nieuwe woningnood dreigt. Dat zou althans AVBB-voorzitter E. Brinkman niet verbazen, zo laat hij weten tijdens het jaarlijkse congres van de bouwwerkgeverskoepel.

Waar de overheid voor de periode tot 2010 een gemiddelde bruto jaarproductie van 100.000 woningen verwacht, is de werkelijkheid aanzienlijk lager. Voor dit jaar worden 72.000 woningen gerealiseerd, terwijl de productie al vanaf 1995 achterblijft. “Het zou mij niet verbazen als er weer woningnood komt. Ga maar na als de productie elk jaar zo’n 30.000 achterblijft”, zegt Brinkman.

Het is maar één van de punten die hem zorgen baart op dit moment. De voortgang van publiek-private samenwerking, de stroperigheid van de besluitvorming, de procedures en de voortschrijdende regelgeving zijn enkele andere. Vooral de versnipperde besluitvorming zit hem dwars. Het antwoord daarop is volgens de werkgeversvoorman ontwikkelingsplanologie. “Wijs een aantal gebieden aan waar de overheid randvoorwaarden stelt, en laat vervolgens de markt het gebied ontwikkelen. Dan is sprake van een integrale gebiedsontwikkeling. Kijk nu maar eens wat er langs de A4 gebeurt tussen Burgerveen en Leiden. Bomen worden gekapt. Over een paar jaar is daar de A4 verbreed en ligt de HSL-Zuid er. Dat is geen gebiedsontwikkeling”, vindt hij.

Antwoord

Als antwoord hierop zal het AVBB samen met de ANWB, VNO-NCW en Natuurmonumenten een plan voor de inrichting van een gebied rond Leiden presenteren. “Daarin hebben we onder meer een plassengebied opgenomen met woningbouw. Dat komt precies daar waar de waterschappen ook graag de gebieden zou zien. Dat is een integrale ontwikkeling zoals wij die voor ogen hebben”, aldus Brinkman.

Een ander voorbeeld is in zijn visie het ‘drama’ rond de magneetzweefbaan. “Daarvoor moet je niet alleen kijken naar Groningen, maar ook naar de aantakking op het Rondje Randstad. Als je de zaken geïsoleerd bekijkt, zijn er legio bezwaren te vinden waarom je iets niet moet doen.” Hetzelfde geldt wat hem betreft voor ondergronds transport in steden. “Het duurt eindeloos voordat er proefprojecten komen. Het bedrijfsleven is best bereid erin te investeren, maar dan moet er wel enige zekerheid zijn over zaken als de schaalgrootte en voor- en natransport. De overheid moet wat dit betreft voorop lopen en er niet achteraan sjorren.”

Mismoedig wordt hij wel eens van de regelzucht van de overheid. Dat er een contourenbeleid wordt geformuleerd waarbinnen mag worden gebouwd, is logisch. Maar dat vervolgens binnen de contouren wederom alles tot in detail moet worden geregeld door de overheid, begrijpt hij niet.

Op pagina 2: Terugval bouw door gebrek aan besluiten.

Reageer op dit artikel