nieuws

Beuningse Plas vanaf 2006 zandwingebied

bouwbreed

De provincie Gelderland en de gemeente Beuningen ondertekenen deze week een samenwerkingsovereenkomst, waarin zij zich verplichten vóór 1 januari 2006 te beginnen met het afgraven van de Beuningse Plas.

Het zandwinningsproject krijgt bij de vergunningenverlening bovendien voorrang boven de twee andere Gelderse locaties, H1 Geertjesgolf en Voorhaven in Winssen.

Het convenant dat provincie en gemeente hebben opgesteld, bevat tevens de bepaling dat provincie en gemeente gezamenlijk de opdracht verstrekken tot het ontwikkelen van twee structuurschetsen voor de drie zandwinlocaties samen.

Schetsen

Die schetsen moeten uiterlijk aan het eind van dit jaar klaar zijn en worden vervaardigd door het landschapsarchitectenbureau Zijaanzicht en stedenbouwkundig bureau Quadrat.

Met de overeenkomst is volgens Gedeputeerde Staten een ‘belangrijke bestuurlijke stap’ gezet om een bijdrage aan de Gelderse taakstelling te leveren. De drie zandwinlocaties moeten dertig miljoen ton beton- en metselzand opleveren.

De voorbereidingskosten van bijna een miljoen gulden die de gemeente Beuningen heeft gemaakt, worden door de provincie vergoed en zullen later op de zandwinner worden verhaald.

Inrichting

Het is overigens nog allerminst zeker of Nederzand, een Beunings samenwerkingsverband van zeven zandwinbedrijven, het miljoenenproject gaat uitvoeren. De gemeente Beuningen toont zich tot dusverre voorstander van openbare aanbesteding.

De partij die van de provincie de noodzakelijke vergunningen krijgt, draait ook op voor de inrichting van de plassen na de winning. De gemeente wordt eigenaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels