nieuws

Zweden opent grootscheeps offensief tegen radon

bouwbreed

Zweden staat aan de vooravond van een grootscheepse aanpak van het radonniveau in de bouwmassa. Dat is duidelijk geworden uit het zogenaamde radonrapport dat in opdracht van het milieuministerie is gemaakt.

Om te kunnen vaststellen waar moet worden ingegrepen, worden metingen verricht in ruim 600.000 flats, 1,7 miljoen huizen en 120.000 schoolgebouwen. Bedrijfsgebouwen en kantoren vallen buiten de regeling.

De metingsoperatie gaat veel tijd vergen. Eind 2007 moet de eerste fase zijn afgesloten, de tweede en derde fase in respectievelijk 2012 en 2022. Schattingen over het aantal woningen en schoolgebouwen, waar de radonnorm (maximaal 400 bq per kubieke meter) wordt overschreden bevat het rapport alvast wel. Bij de flats gaat het om 40.000 stuks, bij de huizen om 80.000, vermoeden de rapporteurs.

Om het radongehalte te beperken, moet in de meeste gevallen de ventilatie worden verbeterd. Denkbaar is ook dat bouwmaterialen moeten worden vervangen. Radonstraling kan behalve door bouwmaterialen ook worden veroorzaakt door de grond en door water.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het radonniveau ligt bij de eigenaars, maar de controle komt in handen van de gemeentelijke overheden. Voor de kosten van de maatregelen wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Huiseigenaren kunnen rekenen op een overheidsbijdrage van 65 procent met een maximum van 6250 gulden.

Het plan van aanpak is een van de vijftien schakels in het regeringsbeleid voor een duurzame samenleving. Volgens de Zweedse overheid leidt radon jaarlijks tot vijfhonderd gevallen van longkanker. Bij een beperking van het gehalte tot 400 bq/kuub kan het aantal jaarlijkse doden als gevolg van deze ziekte met 150 worden teruggedrongen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels