nieuws

Wethouder fungeert niet langer als voorzitter welstandscommissie

bouwbreed

Wethouders zitten niet langer de vergaderingen van de Friese regionale welstandcommissie Hûs en Hiem voor. Het blijkt dat veel gemeentebestuurders bij de beoordeling van bouwprojecten moeite hebben de met vakjargon doorspekte argumenten van architecten duidelijk af te concluderen. Verwarrende adviezen zijn het gevolg.

Wekelijks bespreekt Hûs en Hiem tal van bouwprojecten uit één van de dertig aangesloten gemeenten. De commissie voorziet de plannen van een advies dat naar het college van B&W gaat van de gemeente waar de nieuwbouw is gepland. Tot voor kort werden deze vergaderingen bij toerbeurt geleid door een wethouder van één van de gemeenten; drie maanden lang mochten ze het proberen. Doel was hen kennis te laten maken met de beoordeling van een bouwplan.

Professional

Hûs en Hiem heeft nu besloten niet langer wethouders maar iemand met een professionele, bouwkundige achtergrond de vergaderingen te laten leiden. “Veel wethouders geven niet goed leiding aan de commissievergadering”, licht Hûs en Hiem-directeur A. Timmermans toe. “Ze kunnen de discussie die de architect voert met de architecten en stedenbouwkundigen in de commissie lang niet altijd volgen. Het gevolg is dat warrige conclusies worden geformuleerd. Daardoor had het secretariaat moeite heldere adviezen te geven.”

Timmermans neemt nu zelf het voorzitterschap over. De stedenbouwkundige en ex-wethouder van Leeuwarden stelt zich als taak de commissie beter te laten functioneren. “Helder en duidelijk.” Hij ontkent dat door toedoen van onwetende wethouders bouwplannen verkeerd zijn beoordeeld. “Het advies was soms warrig maar deugde wel. Dan kregen we daar vragen over. Maar we konden altijd een afdoende toelichting geven.”

Reageer op dit artikel