nieuws

Skanska belooft in hele wereld te streven naar ethisch ondernemen

bouwbreed

Geen kinderarbeid, fatsoenlijk loon, redelijke arbeidstijden en een veilige werkplek. Het zijn zaken waarvan de internationaal opererende Zweedse bouwer beloofd heeft ze wereldwijd na te streven.

Ethisch ondernemen, daar gaat het om in de overeenkomst die Skanska eind vorige week in Oslo heeft gesloten met de Internationale Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (IFBH). Wereldwijd erkent Skanska daarin de vakbondsrechten van werknemers.

De overeenkomst geldt niet alleen voor de 80.000 werknemers in zestig landen van Skanska zelf, maar ook bij toeleveranciers zal het Zweedse bedrijf erop letten dat de rechten van werknemers gewaarborgd zijn. Tot die rechten behoort ook de mogelijkheid om een vakbond op te richten.

In de overeenkomst worden de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève erkend, zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op vrije vakbonden, het recht van bonden om namens de werknemers te onderhandelen en het verbod op kinderarbeid.

De IFBH, waarvan FNV Bouwvoorzitter R. de Vries ook voorzitter is, sloot eerder soortgelijke overeenkomsten met het eveneens Zweedse Ikea, het Duitse bouwbedrijf Hochtief en de Duitse potlodenfabrikant Faber Castell.

Nederlandse bedrijven

De bond wil zo een weg banen voor vakorganisaties in landen waar deze op eigen kracht nog onvoldoende macht hebben kunnen opbouwen. Bovendien benadrukt de IFBH tegelijkertijd de noodzaak dat internationale concerns ethisch ondernemen.

Met Nederlandse bedrijven zijn nog geen overeenkomsten gesloten. De IFBH sluit echter niet uit dat ook met Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn gesproken gaat worden. Daarbij wordt gedacht aan bedrijven als HBG, Boskalis en Ballast Nedam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels