nieuws

Nedubex ijvert voor collectieve vrijstelling nieuwe Duitse voorheffing

bouwbreed

De Duitse Bondsdag blijkt ruime steun te geven aan een belastingmaatregel die de Nederlandse bouw handenvol geld kan kosten. Na forse kritiek over discriminatie van buitenlandse bedrijven, geldt de omstreden voorheffing nu ook voor Duitse bedrijven. De Nederlandse bouw is er nog steeds niet blij mee.

Kopschuw worden exporterende bedrijven ervan. Na de eerdere ervaringen hebben ze er weinig vertrouwen in dat de administratieve lasten van de Duitse maatregel niet de pan uit gieren. Nog steeds onderhandelen veel bouw- en aanverwante bedrijven met de Duitse fiscus over teruggave van de voorheffing van destijds 25 procent, die in 1999 werd afgeschaft. Daarbij gaat het om tienduizenden en in sommige gevallen om honderdduizenden guldens.

Nu komt daarvoor in de plaats een voorheffing van 15 procent van de aanneemsom die de opdrachtgever moet afdragen ter dekking van eventuele aan de Duitse fiscus verschuldigde inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. Alleen als de aannemer een vrijstelling kan laten zien aan de opdrachtgever, geldt de voorheffing niet.

Belastingverdrag

Voor de Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex) is dat reden te pleiten voor een collectieve vrijstelling voor Nederlandse bedrijven, op grond van het vorig jaar tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingverdrag voor wederzijdse hulp bij invordering van belastinggelden.

“Zonder een dergelijke algemene vrijstellingsmogelijkheid zal de regeling net als in 1999 een zeer negatief effect hebben op de activiteiten in Duitsland van Nederlandse bedrijven uit de bouw-, installatie- en aanverwante sectoren”, laat Nedubex weten.

Duitsland neemt de maatregel om malafide bedrijven aan te pakken. Als zodanig is het vergelijkbaar met de Wet ketenaansprakelijkheid zoals Nederland die kent.

Lage lonen

Duitsland gaat het echter vooral om bedrijven die Poolse bouwvakkers binnenhalen tegen lage lonen. De maatregel treft echter ook bedrijven uit buurlanden waaronder Nederland.

Dat heeft bij eerdere maatregelen in deze sfeer geleid tot succesvolle Europese druk. Dat succes was vooral te danken aan het feit dat er sprake was van discriminatie van buitenlandse bedrijven. Duitse bedrijven behoefden de voorheffing niet af te dragen.

Duitse bedrijven moeten nu dus ook de voorheffing afdragen, of een vrijstelling krijgen. De verwachting is echter toch dat Duitse bedrijven die vrijstelling gemakkelijker zullen krijgen dan buitenlanders.

Reageer op dit artikel