nieuws

Modder op bouwplaats straks taboe

bouwbreed

Voor het einde van dit jaar moeten alle Vinex-bouwputten in Nederland zijn voorzien van een goed werkbare ondergrond, om te voorkomen dat de bouwvakker tot zijn knieën in de modder wegzakt. Zo niet, dan mag hij het werk weigeren. De FNV Bouw staat al bij voorbaat achter hem.

Dit zegt sectorbestuurder F. Kokke van FNV Bouw. De bond heeft met de ministeries van VROM en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Neprom (vereniging van projectontwikkelaars) en een aantal onderzoeksbureaus overeenstemming bereikt over de verbeterde arbeidsomstandigheden.

Halverwege maart stellen de FNV, het ministerie van Sociale Zaken en de werkgeversorganisaties een convenant hierover op. Hierin wordt geformuleerd aan welke eisen de ondergrond van bouwlocaties moet voldoen. Kokke verwacht dat het convenant rond juni/juli klaarligt voor ondertekening.

Tegelijkertijd onderzoekt de Neprom met het ministerie van VROM welke technische mogelijkheden er zijn om de ‘werkvloer’ voor bouwvakkers te verbeteren. Woordvoerder Fokkema van Neprom: “Achteraf gezien is bij het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen het aspect wateroverlast onderbelicht gebleven. Bij duurzaam bouwen mag het grondwaterpeil niet worden verlaagd. In samenwerking met VROM verzamelen we nu kennis over de technische mogelijkheden om de ondergrond op Vinex-locaties te verbeteren.”

Klachten

FNV Bouw meent dat werken in de blubber niet mag worden gebagatelliseerd. Het gaat vooral om Vinex-locaties, die voorheen als landbouwgrond werden gebruikt. De bodemgesteldheid en het grondwaterpeil van die gebieden zijn voor bouwwerkzaamheden verre van ideaal. Kokke: “Het voortdurend ploeteren in blubberige grond vergt lichamelijk te veel voor de bouwvakker. We kunnen de narigheid evenmin uitsluitend op het bordje van de aannemer leggen, hij kan er in zijn eentje weinig tegen beginnen. Het is een gezamenlijk en urgent probleem dat snel moet worden opgelost.”

Op de vraag hoe snel is, antwoordt Kokke: “Voor het eind van het jaar. Zo niet, dan mag de bouwvakker werk op een drassige Vinex-locatie weigeren. Of hij dat nou georganiseerd doet of niet, wij staan achter hem.”

Reageer op dit artikel