nieuws

Internethype over, leve het internet!

bouwbreed

De bekende Amerikaanse honkballer Yogi Berra zei eens: “The future ain’t what it used to be.” En inderdaad zijn we in het recente verleden voortdurend voor nieuwe verrassingen komen te staan. Met de technologische ontwikkelingen van de laatste vijf jaar hebben we zo ongeveer evenveel vooruitgang geboekt als in de afgelopen twee eeuwen. Alles en iedereen profiteerde. De internethype kwam, zag, maar overwon niet.

Na de hype haalt de bouwsector weer even adem. Gelukkig een zeepbel gebleken, aansluiting dus toch niet gewenst. Dat is een zeldzame misrekening. De bouw wederom op haar smalst.

Met de komst van het internet werden communicatielijnen korter, werd informatie toegankelijker en de wereld kleiner. Duizenden nieuwe bedrijven zagen het levenslicht, het opstarten van een eigen dotcom kwam in de mode, was haast een must om veel geld te verdienen. Verstrekkers van durfkapitaal stonden in de rij.

E-tailers, search-engines en portals beheersten voortaan de elektronische snelweg, maar ook de dotcorps, de reeds gevestigde bricks & mortar bedrijven van vlees en bloed, ontdekten het internet om hun producten en diensten aan een steeds groter wordende verzameling bedrijven en particulieren te presenteren en te verkopen. Wie niets deed, zelfs zijn geld niet belegde in dit soort start-ups, miste de boot big time. Ongeveer een decennium lang bleven de aandelenkoersen stijgen.

Bedrijven als Amazon.com en Yahoo maakten vooralsnog geen winst, maar schoten door het dak van de beurzen. Hun oprichters werden schatrijk. Voor iedereen leek puissante rijkdom binnen handbereik. De Nieuwe Economie was gearriveerd en kon niet meer stuk.

Bubble

Tijdens de eerste paar maanden van het kersverse millennium leek de hype ook gewoon nog diep tot in de deze eeuw door te dringen. Echter na een schijnbeweging nam in april van vorig jaar de Nasdaq, de Amerikaanse beurs waaraan enorme aantallen internetgerelateerde bedrijven staan genoteerd, een forse duik, die zich nog steeds niet heeft hersteld. Koersen kelderden, en veelgeprezen en veelbelovende bedrijven als eToys en PriceLine.com vielen om.

In de Verenigde Staten kwamen bijna 40.000 mensen in deze nieuwe sector op straat te staan. En niet alleen in de boeken-, platen- en reizensector. Ook veelbelovende on-line bouwmanagementbedrijfjes legden helaas het loodje. Daarnaast is ook in Nederland een aantal voorvechters van de Nieuwe Economie ontspoord: iedereen heeft de afgang van World Online nog vers in het geheugen. De rek was eruit. De internethype was niet meer, de bubble uit elkaar gespat. De ontdekking van het web is inmiddels teruggebracht tot de oorspronkelijke proporties: een communicatiemiddel, maar nog steeds met voldoende potentieel. Dus ook voor de bouwbranche.

Pas op de plaats

De bouwsector ziet het allemaal met gepaste tevredenheid aan. Blij dat men niet massaal op die digitale wagen is gesprongen. Al die nieuwerwetse fratsen zouden de bouw geen goed hebben gedaan. Men is blij geen deel uit te maken van die internet-luchtbel-economie, zeker nu die grotendeels is leeggelopen, en helemaal nu er een einde lijkt te zijn gekomen aan de extreme groei in de vaderlandse bouwproductie. En er dus bovendien onmogelijk op de korte termijn nog tijd en middelen meer vrij te maken zijn om te kunnen experimenteren met nieuwe beschikbare instrumenten, teneinde potentiële opdrachtgevers vaker, efficiënter en effectiever te bereiken met promotie en producten.

Iedereen weet immers dat na 2001 de broekriem weer zal moeten worden aangehaald, en dat dus de tijd gekomen is om voldoende vlees op de botten te vreten. Zodat die goed gevulde orderportefeuille de gehele sector voor de komende magere jaren op verantwoorde wijze op de been kan houden.

Pas op de plaats dus, hoewel, die website mag blijven, waarop de bedrijfsbrochure digitaal wordt weergegeven. Maar dat wilde idee van verkoop via het internet, of die gekke gedachte van het opzetten van on-line bouwmanagement, destijds wat lacherig geopperd tijdens een stafvergadering, blijft voorlopig lekker op de plank liggen. Laat maar stofhappen totdat de bouw er rijp voor is. En dat kan erg lang gaan duren. Reken dus maar nergens meer op.

De waarheid

Het gebruik van het internet in de bouwnijverheid in Nederland loopt nog altijd sterk achter bij ondernemingen in andere bedrijfssectoren. Iets meer dan de helft van bouw- en bouwgerelateerde bedrijven gebruikte eind vorig jaar op de een of andere manier het internet, de meesten echter om via een website het eigen bedrijf te presenteren, te websurfen, te telebankieren of om e-mails te versturen. Slechts een derde treedt actief op als elektronische aanbieder van goederen en diensten.

Hiermee is de bouwbranche verreweg de slechtst scorende sector op het gebied van internetgebruik in ons land. Het is tot op heden nog onduidelijk hoeveel bouwondernemingen zich hebben begeven op het terrein van projecten-extranets, het opzetten van on-line bouwmanagement-systemen, waarbij alle deelnemers real-time projectinformatie kunnen uitwisselen. Al met al een bedroevende score.

Bouwers en aanverwante bedrijven, die tot op heden aan de zijlijn hebben staan kijken naar deze ontwikkelingen, wellicht in eerste instantie verwonderd of vertwijfeld, later misschien ‘opgelucht’ door tegenvallers van derden, moeten begrijpen dat het internet in het algemeen, en de genoemde projectensites in het bijzonder, meer omvatten dan alleen maar een nieuw (communicatie)middel om een betere bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Het nut ervan heb ik op deze plaats al eerder duidelijk trachten te maken. Het gevaar nu echter is, dat bedrijven helemaal het gezicht gaan afwenden, terwijl in werkelijkheid de tijd gekomen is om deze systemen te doorgronden en aan te leren, net zoals timmerlui het spijkeren onder de knie hebben gekregen, en metselaars het stapelen van stenen. De ene waarheid van het internet en on-line bouwmanagement is dat het de toekomst van de bouwsector is en blijft. Hoe sneller het wordt geïmplementeerd, hoe eerder opdrachtgevers ervan profiteren, en hoe groter derhalve het commercieel voordeel in de toekomst zal zijn.

De andere waarheid is dat het ondernemingen efficiënter maakt dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Het zal de concurrentiekracht van de bouwbranche drastisch vergroten, zelfs in doelgroepen waar dat in het verleden ondoenlijk leek. Bouwnijverheid, blijf op uw hoede, en kijk om u heen. Verdiep u in de instrumenten van de Nieuwe Economie. Ook al denkt u er nu wellicht nog anders over.

Reageer op dit artikel