nieuws

Groei Europese bouw zwakt langzaam af

bouwbreed Premium

De bouw in Europa heeft het nog nooit zo goed gedaan. De verschillen tussen de EU-landen zijn echter groot. Bovendien dreigt een afzwakking van de groei als gevolg van vertraging in de economische groei wereldwijd. Dit blijkt uit cijfers van de Internationale Federatie van Bouwondernemers (FIEC).

De afgelopen jaren is de Europese bouw nog nooit zo hard gegroeid als in 1999 en 2000. Vorig jaar nam de bouwproductie toe met 2,7 procent, een fractie lager dan in 1999. Voor 2001 wordt echter een lagere groei geraamd van 1,7 procent.

De lagere groei komt geheel op het conto van de woningbouw. Zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud vertonen een scherpe daling van zo’n 2 procent. Oorzaak hiervoor is Europees gezien de lagere economische groei, de verhoging van de prijzen van energiegerelateerde producten en de rente waarvan de FIEC verwacht dat die weer zal oplopen.

Absoluut

In Duitsland zal zelfs sprake zijn van een absolute daling van de investeringen in woningen van 1 procent. vooral in voormalig Oost-Duitsland. Ook Frankrijk, Engeland en Denemarken gaan in de min met de woningbouw. Daar tegenover staan Finland (+5,9 procent) en België (+8,7 procent) en Zweden (+16,7 procent). Voor Nederland geeft de FIEC geen cijfers.

De utiliteitsbouw gaat iets omhoog. Dit is vooral te danken aan de bouw van overheidsgebouwen. Met gemiddelde groeipercentages van 3 procent in 1999 en 2000 boerde de sector goed. Dit zal zo blijven. Uitschieters zijn Spanje (+7 procent) en Frankrijk dat +6 procent noteerde dankzij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Stabiel

De gww-sector is na de groei in 1999 met 4,2 procent in 2000 al teruggelopen naar een groei van 2,6 procent. Die groei blijft in 2001 nagenoeg stabiel. In deze sector is België opvallend met groeicijfers van 8,9 en 7,6 procent in respectievelijk 1999 en 2000. In 2001 wordt daar een daling verwacht van 9 procent. Dat is, zo schrijft de FIEC, de traditionele cyclus volgend op verkiezingen.

In Duitsland gaat het op dit front niet al te best onder meer door de zwakke financiële positie van Deutsche Bahn. Ook voor dit jaar zal het niet veel beter gaan.

Reageer op dit artikel