nieuws

Esthetische kwaliteit van schilderwerk meetbaar

bouwbreed

Over de esthetische kwaliteit van schilderwerk kunnen de discussies hoog oplopen. Een oplossing is in zicht. Sinds kort beschikt het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT) over de Orange Peelmeter, waarmee de kwaliteit van schilderwerk is te meten.

Dekking, glans, kleur en de mate van vervloeiing bepalen de esthetische kwaliteit van een afwerklaag. Glans- en kleurenmeters zijn al enige tijd gangbaar in de branche. Maar nieuw is het meetbaar vaststellen van de mate van vervloeiing, of bijvoorbeeld de oppervlaktetextuur.

M. van Horssen, beschermtechnisch adviseur van het COT: “Met de Orange Peelmeter zijn we in staat waarden weer te geven die overeenkomen met een waardering van het uiterlijk van schilderwerk op verschillende afstanden.”

De toepassing van het meetmiddel is volgens het COT met name geschikt bij geschillen over de kwaliteit. Een probleem bij de uitkomsten van de meetresultaten is vooralsnog de interpretatie. Van Horssen: “Het apparaat geeft weliswaar meetgegevens, maar we hebben nog helemaal geen referenties.”

Om referentiewaarden op te stellen begint het COT een onderzoek op jachtwerven, omdat juist in die branche veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van schilderwerk. Van Horssen: “Voor het opstellen van de referentiewaarden gaan we in eerste instantie uit van het oordeel van de opdrachtgevers.” Het is de bedoeling om per branche acceptatiewaarden te definiëren, afhankelijk van doelgroep en toepassing. Het COT wil aan de hand van de uitkomsten, met het Nederlands Normalisatie Instituut, richtlijnen en normen opstellen voor de kwaliteit van schilderwerk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels