nieuws

Ede maakt nieuw streekplan Kernhem

bouwbreed

De gemeente Ede gaat het streekplan voor de nieuwbouwlocatie Kernhem aanpassen. Hiermee volgt het gemeentebestuur het advies van professor Koeman.

Koeman, een autoriteit op het gebied van milieuwetgeving, was door de gemeente Ede gevraagd aan te geven hoe de impasse rond Kernhem het snelst kan worden doorbroken. Zoals bekend schorste de Raad van de State in december vorig jaar de bouwvergunning, omdat een milieueffectrapportage voor de nieuwbouwwijk ontbreekt.

Volgens Koeman moet Ede aan de provincie Gelderland verzoeken over te gaan tot een partiële herziening van het streekplan. Tevens adviseert hij de gemeente om, nadat Provinciale Staten deze partiële herziening heeft vastgesteld, mede op basis van deze streekplanherziening de ontwikkeling v an Kernhem weer voortvarend op te pakken.

Het definitieve advies van Koeman ligt in de lijn van het eerdere advies van deze jurist. Toen schetste hij, in een voorlopig advies, nog vier mogelijkheden: een nieuw bestemmingsplan, al dan niet met een nieuwe mer of gebruik maken van de bestaande mer, gecombineerd met een nieuw bestemmingsplan of een gewijzigd streekplan.

Op 8 maart buigt de gemeenteraad zich over het advies.

Reageer op dit artikel