nieuws

Drie miljoen voor reductie luchtemissies

bouwbreed

Het ministerie van VROM heeft drie miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het subsidieprogramma Reductie Luchtemissies Bedrijven (RLB) 2001.

Het RLB 2001 ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van grensverleggende technieken voor vermindering van luchtemissies van stationaire bedrijfsprocessen en verbrandingsinstallaties. Daarmee is het RLB 2001 een van de beleidsinstrumenten van VROM, die bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleids Plan (NMP). Novem voert dit programma voor VROM uit.

Het zwaartepunt van het programma lag tot nu toe bij de implementatie van zogenoemde geschakelde technieken. Vanaf 2001 richt het programma zich met name op integratieprojecten. Dat zijn projecten die ingrijpen op het energieconversieproces en daardoor zowel een NOx- als een CO2 reductie bewerkstelligen.

Novem nodigt instellingen, universiteiten, makers van brandstofcellen en low nox-branders, energiedistributiebedrijven en productiebedrijven uit om met ideeën en projectaanvragen te komen.

Reageer op dit artikel