nieuws

CPB voorspelt voor dit jaar minder economische groei

bouwbreed

De economische groei zal dit jaar naar verwachting niet hoger zijn dan 2,75 procent. Deze betrekkelijk sombere voorspelling komt naar voren uit de voorlopige cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Mogelijk komt het uiteindelijke groeicijfer nog iets hoger te liggen. In de laatste berekeningen wordt nog uitgegaan van een marge tussen de 2,75 en 3 procent. Onzekere factoren zijn onder meer de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Onlangs bleek dat daar de economische groei wellicht tot bijna nul zou teruglopen.

Dinsdag stuurt het CPB zijn definitieve cijfers naar het kabinet. Het groeicijfer is belangrijk voor het kabinet, omdat het mede bepaalt hoe groot de financiële ruimte is om extra uitgaven te kunnen doen. Met een groei van 2,75 of wellicht 3 procent zullen de uitgavenmeevallers een stuk lager uitpakken dan het afgelopen jaar.

De regeringspartijen PvdA en D66 vinden dat er veel extra investeringen nodig zijn in onder meer zorg en onderwijs. De twee willen daarvoor desnoods de strakke begrotingsregels van minister Zalm (Financiën) overtreden. De VVD wil vasthouden aan de zogenoemde Zalmnorm, die alleen extra investeringen mogelijk maakt door uitgavenmeevallers.

Meevallers

Het kabinet baseerde in 1998 de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten op de behoedzame verwachting dat de economie jaarlijks met 2,25 procent zou stijgen. Omdat de werkelijke groei rond de 4 procent lag, waren er de afgelopen jaren zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant grote financiële meevallers.

In de Haagse politiek was al langzaamaan het idee ontstaan dat 2001 en 2002 een ander beeld zouden laten zien. In december stelde het CPB de groeiverwachting al bij van 4 naar 3,5 procent.

Reageer op dit artikel