nieuws

Bij Noord-Zuidlijn wringt de schoen ongetwijfeld bij het geboorde deel

bouwbreed

De aannemers die de Noord-Zuidlijn willen bouwen, vragen daar meer voor dan de gemeente beschikbaar heeft. De aanbesteding loopt nog, de gunning lijkt ver weg.

analyse

De gemeente moet wanhopig zijn. Het Rijk heeft een subsidie toegezegd en bovendien een bedrag om de risico’s die de gemeente als opdrachtgever loopt te dekken. Genoeg, vindt de rijksoverheid, die verder niets wil bijdragen. De gemeente zit nu klem. Aan de ene kant een begrensd bedrag dat besteed mag worden aan de aanleg van een metrolijn die de vervoersnood van de inwoners moet lenigen. Aan de andere kant aanbiedingen van aannemers, die voor de aanleg meer vragen dan beschikbaar is. Amsterdam zelf zal geen extra geld meer hebben.

Een vergelijking met de gang van zaken bij de gunning van onderdelen van de HSL dringt zich op. Ook daar een aanbesteding met gunning via onderhandelingen met de geselecteerden. Ook daar een gat tussen raming en aanbiedingen. De aanbestedingsprocedure is toen door de minister niet mislukt verklaard. Nieuwe onderhandelingen hebben geleid tot een eenduidige verdeling van risico’s tussen opdrachtgever en aannemer, waarbij de aannemer zijn risico’s uiteraard wel heeft geprijsd. Uiteindelijk is toch nog gegund.

Krappe markt

Het zeer zou bij de Noord Zuidlijn ook wel eens in risico’s kunnen zitten. Het gaat om een contract voor een geboorde tunnel tussen drie diepgelegen stations. Aanleg van die stations is niet eenvoudig, maar het risico van aanleg van deze stations zal in het niet vallen bij het boren van een tunnel onder een stad. Oude panden, oude funderingen, bij het minste of geringste zal de bevolking geld willen zien. Risicovol dus. De aannemer die moeite heeft gedaan te kwalificeren voor het werk en een prijs heeft mogen afgeven, heeft zijn keus in een krappe markt gemaakt.

Wat moet de gemeente nu? Afblazen is historisch gezien geen optie. Je bent niet jaren bezig met de voorbereiding van een project om dan te zeggen dat het niet meer nodig is. Wellicht kunnen partijen bij voortzetten van de onderhandelingen toch nog dicht genoeg bij elkaar komen om het werk te gunnen. Zeker is dat de aannemers met wie wordt gesproken in de onderhandeling deze keer boven liggen.

Reageer op dit artikel