nieuws

Bestrijding vorstverlet geeft glans

bouwbreed

Verletbestrijdingsmaatregelen hebben een positief effect op de kwaliteit van het werk, de werkomstandigheden, het imago van de bouw en mogelijk ook op de kosten. Dat stelt de Stichting Bouwresearch (SBR) in het rapport ‘Betere arbeidsomstandigheden door verletbestrijding’.

De stichting baseert zich daarbij onder meer op experimenten die bouwbedrijven afgelopen jaren hebben gehouden met allerlei doorwerkmaatregelen.Volgens SBR is de bestrijding van (vorst)verlet een serieuze zaak. Jaarlijks zijn bouwvakkers gemiddeld bijna dertig dagen verhinderd om hun werk te doen. De oorzaken: ziekte (zeventien dagen), regen en wind (zes dagen) en vorst (zes dagen). De toeslag op de uurloonkosten die hiermee zijn gemoeid, bedragen 11,5 procent. Als er vervolgens van uit wordt gegaan dat de helft van de bouwkosten uit loonkosten bestaat, houdt dat in dat 5 procent van de bouwkosten uit verletkosten bestaan, zo rekent de SBR voor.

Of maatregelen ter bestrijding van verlet lonen, hangt volgens het rapport af van meerdere factoren, zoals de grootte van het project; de vraag of bouwvakkers tijdens onwerkbaar weer ander werk aangeboden kan worden en van de kortingen die onderaannemers bereid zijn door te voeren in hun prijs aan de hoofdaannemer.

“Het ontwerpen van verletbestrijdingsmaatregelen is evenwel altijd maatwerk per project. Het moet worden afgestemd op de wijze waarop het bouwbedrijf het risico voor langdurig vorstverlet kan en wil dragen via de acceptatie van een eigenrisicoperiode (erp). De maatregelen leiden overigens niet alleen tot vermindering van vorstverlet maar ook tot vermindering van regen- en windverlet.”

Aantrekkelijk

Verletbestrijdende maatregelen dragen bij tot betere arbeidsomstandigheden en dus tot een positiever imago van de bouw. Alleen al daarom zijn maatregelen die het verlet terugdringen lonend, aldus SBR. “De schaarste op de arbeidsmarkt zal eerder toe- dan afnemen. Daarom zal de bouwsector er alles aan moeten doen om het de bouwvakker aantrekkelijk te maken.” Gebeurt dat niet, dan zal de sector aangewezen zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt: te weinig en slecht opgeleid personeel met als gevolg een lage productiviteit en hoge kwaliteitskosten. “Het bouwproduct wordt mede daardoor relatief steeds duurder.”

Verletbestrijding is niet alleen de verantwoordelijkheid van de bouwbedrijven. Alle partijen in de bouwkolom kunnen een belangrijke bijdrage leveren. “Verletbestrijding dient aan de orde te zijn gedurende alle fasen van het bouwproces: van de initiatiefase tot aan de sloopfase.”

Reageer op dit artikel