nieuws

Veel Gelderse puinbrekers te makkelijk met asbest

bouwbreed Premium

Meer dan de helft van 23 Gelderse puinbrekers voldoet niet aan de voorschriften voor asbestverwerking zoals die door de puinbrekersbranche zelf zijn opgesteld. Dat blijkt uit een grootscheepse controle door milieuambtenaren van de provincie Gelderland.

Wettelijk mag een kilo puingranulaat sinds enige tijd niet meer dan 10 milligram asbest bevatten. De puinbrekersbranche heeft daartoe een Asbestzorgvuldigheidsmodule opgesteld.

Uit de provinciale controle blijkt echter dat, in strijd met de module, geweigerde asbestbevattende vrachten niet altijd worden geregistreerd. Ook bij het sorteren van asbestverdacht puin worden niet alle voorschriften nageleefd. Daarnaast bleek uit de controle dat 23 procent van de medewerkers die de asbest moeten beoordelen, geen asbestherkenningscursus heeft gevolgd.

Op het eerste oog troffen controleurs bij 21 van de 23 bedrijven desondanks geen asbestdelen in het puin of het puingranulaat aan. Laboratoriumonderzoek moet nog uitwijzen of er aan de asbestnorm is voldaan. Volgens de bedrijven zelf wordt asbest vooral aangetroffen in puin dat door particulieren wordt aangeleverd.

Reageer op dit artikel