nieuws

Stuk energiearme snelweg nog dit jaar gerealiseerd

bouwbreed Premium

Met een prijsvraag hoopt Verkeer en Waterstaat ideeën binnen te krijgen waarbij energie en infrastructuur worden gecombineerd.

Het beste plan wordt nog dit jaar uitgevoerd langs één kilometer snelweg bij Nijmegen. Het project wordt langs een bestaande weg gebouwd, mogelijk in combinatie met een reguliere onderhoudsbeurt van de betreffende weg.

Vrijdag 19 januari organiseert de Dienst Weg- en Waterbouw een informatiebijeenkomst over het project. Projectleider R. Jutte sluit niet uit dat er meerdere plannen meteen al concreet worden gerealiseerd.

De achterliggende gedachte is dat snelwegen meer en meer in hun eigen energiebehoefte moeten voorzien. Idealiter is de snelweg van de toekomst een gesloten systeem dat energie- en emissieneutraal werkt. Dat is geen gemakkelijke opgave want verkeersgeleiding, intelligente markeringssystemen en andere communicatiesystemen jagen het energieverbruik op snelwegen juist omhoog.

Tegelijk leven zowel bij overheid als bedrijfsleven initiatieven om energiewinning te combineren met snelwegen. Met de prijsvraag hoopt Rijkswaterstaat die initiatieven te bundelen en concreet te maken. Windenergie lijkt daarvoor de meest veelbelovende mogelijkheid.

Op pagina 7: Windenergie kansrijk op zuinige snelweg.

Reageer op dit artikel