nieuws

Staten willen duidelijkheid na ophef rond MTC Valburg

bouwbreed Premium

De grote partijen in provinciale staten van Gelderland willen opheldering van het provinciebestuur over de gang van zaken rond de oprichting van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg. Onlangs lekte uit dat twee projectleiders van het Ontwikkelingsbedrijf MTC zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

De twee projectleiders om wie het gaat zijn De Gouw en Lemmens. Zij zouden eind jaren negentig opdrachten en Europese subsidies aan zichzelf in een andere functie hebben verstrekt. Ook zouden grote onderzoeken zijn gedaan zonder daarvoor de verplichte Europese aanbesteding in te stellen.

De Gouw zou als projectleider van de stuurgroep MTC Valburg ingenieursbureau Arcadis opdracht hebben gegeven voor een milieueffectrapportage. De Gouw was toen medewerker van Arcadis. Lemmens werkte voor de Stichting Telematica Ontwikkeling KAN, en adviseerde de stuurgroep om deze stichting een terminalproject te laten opzetten.

De provinciale CDA-fractie wil een commissie van in- en externe deskundigen de kwestie laten uitzoeken. De PvdA wil eerst een feitenrelaas alvorens eventuele stappen te ondernemen. Een voorstel van GroenLinks voor een provinciale ‘parlementaire’ enquête’ zien beide fracties vooralsnog niet zitten.

In de race

GS stelt dat het provinciebestuur niets valt te verwijten. Het pas opgerichte ontwikkelingsbedrijf MTC heeft inmiddels een andere directeur, al zijn beide projectleiders er nog wel nauw bij betrokken.

Het overslagcentrum voor weg, water en spoor gaat ongeveer 1,2 miljard gulden kosten en moet in de komende tien jaar gestalte krijgen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen zijn de belangrijkste initiatiefnemers van het project. Een een zevental aannemers, waaronder Koninklijke Volker Wessels Stevin, Boskalis, Braam Wegenbouw en de Giesbers Groep, zijn in de race om het transportcentrum te bouwen .

Reageer op dit artikel