nieuws

Staatssecretaris verrast door schrappen zandwinlocatie

bouwbreed

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat beraadt zich op de vraag wat er moet gebeuren nu Gelderland de zandwinlocatie Watergoed heeft geschrapt.

Volgens haar woordvoerder, Scholten, was de bewindsvrouw deze week onaangenaam verrast toen ze vernam dat de provincie afziet van de zogenoemde Nimby-procedure. Daarmee wilde Gelderland de onwillige gemeente West Maas en Waal dwingen mee te werken aan de winning van ongeveer 36 miljoen ton beton- en metselzand op de binnendijkse locatie bij Maasbommel.

Scholten bevestigt dat op de korte termijn een drastisch tekort dreigt aan zand voor de bouw. Watergoed was hard nodig om dat tekort binnen de perken te houden. Alternatieve locaties kunnen niet onmiddellijk worden aangeboord.

Een probleem is volgens SCholten dat de provincies hun taakstellingen niet halen en dat de behoefte aan zand voor de bouw veel groter is dan was geraamd. In het verleden is uitgegaan van een beperkte economische groei en daarbij behorende bouwactiviteiten. In werkelijkheid is de economie enorm aangetrokken.

Scholten kon nog niet zeggen of De Vries actie gaat ondernemen in de richting van Gelderland. “Ze beraadt zich nog op de situatie”‘.

Constructief

Deze week hebben de provincies met de staatssecretaris overleg gevoerd over de hoeveelheid bouwzand die ze moeten winnen. Volgens gedeputeerde Verheijen, verantwoordelijk voor onder meer ontgronding in Noord-Brabant, is sprake geweest van een constructief gesprek waarin de staatssecretaris goed heeft geluisterd naar de opvatting van de provincies dat de taakstelling in de toekomst niet omhoog mag. Hij stelt dat er voldoende, mogelijkheden zijn om over te schakelen naar winning op zee. Verder zou import uit onder meer Duitsland soelaas moeten bieden.

Verheijen wil geen details vertellen over de afspraken die de provincies met staatssecretaris De Vries hebben gemaakt. De komende weken werken de ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de voorstellen die op tafel zijn gekomen uit tot een stuk dat in februari in het kabinet moet worden besproken en in het voorjaar naar de Tweede Kamer moet.

Scholten bevestigt dat sprake is geweest van een constructief gesprek, waarbij overigens niet is gesproken over het schrappen van Watergoed. Hij vindt het echter wel prematuur als de provincies ervan uitgaan dat het overleg ertoe zal leiden dat de taakstellingen niet worden verhoogd. “We zitten nu eenmaal met een tekort en we moeten dus wat.”

Reageer op dit artikel