nieuws

Specialist profiteert van groei economie

bouwbreed Premium

Gespecialiseerde aannemingsbedrijven varen wel bij het gunstige economische klimaat in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De ruim achtduizend gespecialiseerde aannemers boekten in 1999 een omzet van 18,2 miljard gulden. Daarmee zijn ze inmiddels goed voor eenvijfde van de totale omzet in de bouwnijverheid.

De meeste gespecialiseerde bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water-, en wegenbouw zijn ook optimistisch over de cijfers voor het afgelopen boekjaar. Ruim 44 procent rekent op een stijging van de omzet. Slechts 7 procent verwacht een omzetdaling en 49 procent denkt dat de omzet niet zal veranderen.

In de b&u-sector wordt rekening gehouden met een gemiddelde omzetstijging van 4,5 procent, in de gww-sector met 3,9 procent. De kleinere gespecialiseerde aannemers (minder dan vijf werknemers) verwachten voor 2000 zelfs een omzetstijging van 5,3 procent.

Grotere vraag

Volgens het EIB profiteren de gespecialiseerde aannemers – waaronder onder meer timmer-, metsel, voegers-, dakdekkers-, straatmakers- en afbouwbedrijven worden gerekend – van de economische groei in Nederland. “Meer werkgelegenheid, groeiende inkomens, stijgende vraag naar producten en investeringen in gebouwen en infrastructuur leiden tot een grotere vraag naar bouwdiensten”, aldus het onderzoeksinstituut.

Positief

“Hoewel het niet in alle bouwsectoren altijd even voorspoedig ging, was het marktklimaat voor de meeste gespecialiseerde bedrijven de laatsten jaren in het algemeen positief gekleurd. Ook in 1999 hebben deze bedrijven van de gunstige economische omstandigheden kunnen profiteren.”

Uit de cijfers van het EIB blijkt dat maar liefst 70 procent van de gespecialiseerde aannemingsbedrijven het boekjaar 1999 met winst heeft afgesloten. De winst voor belasting bedroeg gemiddeld 4,9 procent. De winstmarges van de gww-bedrijven lagen daarbij gemiddeld hoger dan die van de b&u-bedrijven. De gespecialiseerde aannemers bieden werk aan ongeveer 85.000 mensen. De toegenomen bedrijvigheid heeft ertoe geleid dat de werkgelegenheid vorig jaar met ruim 1,5 procent is gestegen.

De ruim 1200 timmerbedrijven behaalden in 1999 gezamenlijk een omzet van 2,8 miljard gulden. Het grootste deel (1,6 miljard) kwam uit de nieuwbouwsector. Bijna de helft van de timmerbedrijven verwacht voor 2000 een omzetgroei. Gerekend wordt op 6,1 procent. De metsel- en voegersbedrijven kenden een omzet van 1,8 miljard. Ruim 80 procent van dat bedrag wordt behaald in de nieuwbouw. De verwachte omzetgroei bedraagt gemiddeld 4,2 procent.

Omvangrijkste groep

De afbouwbedrijven vormen qua aantal en omzet de omvangrijkste groep gespecialiseerde aannemers. In 1999 bedroeg de omzet van de ruim 2600 bedrijven 4,5 miljard gulden. Verwacht wordt dat de omzet gemiddeld met 4,4 procent zal groeien.

De dakdekkers behaalden het grootste deel van de 1,7 miljard gulden omzet uit de onderhoud-, herstel- en verbouwsector: 950 miljoen gulden. Vooral de kleinere bedrijven zijn afhankelijk van deze markt. De grotere dakdekkersbedrijven zijn met name actief in de nieuwbouwsector. De omzet zal in 2000 gemiddeld 1,3 procent hoger uitvallen, zo is de verwachting.

De straatmakersbranche telt ruim duizend bedrijven, die goed waren voor een omzet van 1,7 miljard gulden. De verwachte omzetgroei bedraagt gemiddeld 5,8 procent. De vijfhonderd grondwerk-, grondborings- en bronbemalingsbedrijven waren goed voor een omzet van 3,6 miljard. Zij verwachten een omzetgroei van gemiddeld 4,6 procent.

Reageer op dit artikel