nieuws

Ontwikkelaars centrum voor overslag Ewijk in opspraak

bouwbreed

De directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Multimodaal Transport Centrum (MTC) in Gelderland heeft opdrachten aan zichzelf verstrekt. Hij en zijn medeprojectleider hebben zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Gelderse bestuurders blijken al jaren ruzie met elkaar te hebben over deze gang van zaken.

Dat blijkt uit vertrouwelijke notities en brieven die het VPRO-radioprogramma Argos vrijdag openbaar maakte.

Het MTC, gelegen tussen Betuweroute en Waal, moet een groot overslagcentrum voor weg, water en spoor worden bij Ewijk. De aanleg gaat 1,3 miljard gulden kosten. De provincie is samen met het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het samenwerkingsverband van 25 gemeenten in de regio, en de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat warm voorstander van het MTC.

Directeur De Gouw werd samen met oud-wethouder van Arnhem Lemmens in 1994 projectleider van de Stuurgroep MTC. Hij werkt ook bij ingenieursbureau Arcadis in Arnhem. In 1996 schreef De Gouw namens Arcadis een brief aan zichzelf als projectleider over een uit te voeren onderzoek op het toekomstige MTC-terrein. Arcadis kreeg vrijwel alle opdrachten voor het MTC. Dat was volstrekt tegen de Europese richtlijnen voor aanbestedingen.

Lemmens is ook betrokken bij de stichting Telematica KAN. Deze kreeg 500.000 gulden subsidie van de Europese Unie om onderzoek naar het MTC te doen. Lemmens zit tevens in de stichting Eurowerk, die Europees geld verdeelt over grote projecten in Gelderland. Zijn zoons hebben een makelaardij, die in de toekomst grond op het overslagcomplex gaat verkopen.

Op pagina 7: Al in 1998 juridisch onderzoek naar belangenverstrengeling.

Reageer op dit artikel