nieuws

Noordwest-Veluwe lonkt naar Flevoland

bouwbreed Premium

De regionale bedrijvigheid op de Noordwest-Veluwe mag op termijn uitbreiden in Flevoland. De provinciebesturen van Gelderland en Flevoland hebben daarover afspraken gemaakt.

Vooral de bedrijfsterreinen bij Harderwijk en Ermelo komen in de knel door natuur- en milieuontwikkeling op de Veluwe. Op het terrein waar de gemeente Ermelo bedrijven wilde vestigen is een grote dassenburcht. Het leefgebied van de das is wettelijk beschermd, zodat het bedrijfsterrein te klein zou worden. Ermelo investeerde al 1,3 miljoen gulden in de ontwikkeling van het terrein. Pas in juni 2000 werd de dassenburcht gevonden. De provincie wil de gemaakte kosten compenseren.

Harderwijk zou ook gebruik gaan maken van het bedrijventerrein. De gemeente heeft nu een andere locatie op het oog, maar dat is een belangrijk weidevogelgebied. De gemeente onderzoekt nog of het toch mogelijk is bedrijven te vestigen in dit gebied, maar zij denkt op termijn ruimtegebrek te krijgen. Gelderland wil dat de gemeenten op de Noordwest-Veluwe eerst zoveel mogelijk ruimte proberen te maken op al bestaande bedrijventerreinen. Dat kan volgens de provincie door verplaatsing en herstructurering. Pas daarna kunnen de gemeenten aanspraak maken op gebieden in Flevoland.

Reageer op dit artikel