nieuws

KAN-gebied scoort met duurzame bouw

bouwbreed

In het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) is in 1999 ruim 78 procent van de nieuwbouwwoningen duurzaam gebouwd. Hierbij zijn de particulier gebouwde woningen niet meegeteld. Daar daalde het percentage duurzame nieuwbouwwoningen van 45 in 1998 tot 23 in 1999. De cijfers komen uit het rapport ‘Monitoring duurzaam bouwen 1999’.

De gemeenten verenigd in het KAN sloten in 1997 een convenant met projectontwikkelaars, makelaars, waterschappen en woningcorporaties over duurzame nieuwbouw volgens de eisen van het ministerie van VROM. Het landelijke streefpercentage duurzame nieuwbouwwoningen ligt op 80 voor het jaar 2000.

Het KAN is ingenomen met deze resultaten, vooral ook omdat de regels voor duurzaam bouwen niet verplicht kunnen worden gesteld. Volgens het rapport krijgen water en energie veel aandacht bij duurzame nieuwbouw. Het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen en het opvangen van regenwater komt steeds meer voor.

Reageer op dit artikel