nieuws

Justitie speurt naar fraude op Utrechtse bouwplaatsen

bouwbreed Premium

Justitie begint deze maand in samenwerking met onder meer de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst een groot aantal controleacties op bouwplaatsen. Het onderzoek, dat luistert naar de naam ‘project Bouw’, richt zich op bouwplaatsen in de regio Utrecht.

Doel van het project is het bestrijden van (eventuele) fraude op het terrein van sociale voorzieningen, sociale verzekeringen en belastingen. Elke bouwplaats in de regio kan worden bezocht. Ter plaatse worden gegevens van (onder)aannemers en werknemers gecontroleerd en kan boekenonderzoek plaatsvinden. Daarnaast kan informatie worden ingewonnen bij andere bedrijven over in uitvoering zijnde bouwprojecten.

Het onderzoek staat onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (Rif) Utrecht. Dat is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, Justitie, de Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid, de regiopolitie, de Arbeidsinspectie en een groot aantal gemeenten.

Momenteel zijn er acht Rif’s. Zij worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierd. De teams zijn volgens het ministerie doeltreffend gebleken bij de bestrijding van premie-, belasting- en uitkeringsfraude. In november startte Rif Zuid met een uitvoerige controle van bouwplaatsen in het zuiden van Limburg. De controles duren in principe tot medio 2001.

Reageer op dit artikel