nieuws

Haags college: 50 miljoen voor Zwarte Madonna

bouwbreed

De gemeente Den Haag wil voor de Zwarte Madonna 50 miljoen gulden betalen. Dit blijkt uit de vertrouwelijke notitie over de financiële haalbaarheid van aankoop en vervolgens sloop van het wooncomplex. Op de plaats van het markante woongebouw van Carel Weeber moeten een ministerie, kantoren en woningen komen.

Of de gemeenteraad later deze maand met het aankoopvoorstel instemt valt nog te bezien. Gisteren, tijdens de behandeling van het plan in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing (ROSV) was duidelijk dat alle raadsfracties vinden dat verantwoordelijk wethouder Hilhorst beter moet aangeven dat sloop van de Zwarte Madonna onvermijdelijk is omdat er geen goed alternatief voorhanden is.

Het college heeft op basis van een locatieonderzoek besloten dat de Zwarte Madonna op de enige plek staat waar op korte termijn een ministerie kan worden gebouwd. Andere alternatieven zijn volgens het college niet bespreekbaar omdat daarmee meer tijd is gemoeid. En snelheid, zo betoogde wethouder Hilhorst, is in het geval van de rijksoverheid een belangrijke factor.

Installaties

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, die grenzen aan de Zwarte Madonna, moeten binnen tien jaar nieuwe huisvesting hebben omdat de installaties in de huidige gebouwen moeten worden vervangen.

Door de manier waarop het ontwerp is uitgevoerd betekent dit dat het hele gebouw moet worden aangepast. “De eerste prioriteit ligt daarom bij het op korte termijn vinden van een nieuwbouwlocatie voor het ene ministerie waardoor het andere ministerie in 2010 kan doorschuiven naar het inmiddels dan gerenoveerde gebouw”, aldus Hilhorst.

De raadscommissie vindt dat het college de mogelijkheid om één van de ministeries op het busplatform van het Centraal Station te bouwen, te gemakkelijk afwijst. Bijna unaniem wordt deze plek echter als de beste locatie gezien.

Maar volgens Hilhorst is bouwen op het busplatform technisch lastig en betekent dit in de meest optimistische planning dat de hele operatie drie jaar langer duurt. “En dat is toch echt te lang”, aldus Hilhorst.

Tijdpad

Van de raadscommissie moet Hilhorst vóór behandeling van het aankoopvoorstel in de gemeenteraad op donderdag 25 januari, nog eens exact die tijdsplanning van zowel plan Zwarte Madonna als het plan busplatform aangeven. Zodoende hielden de verschillende raadsfracties hun definitieve oordeel over het plan achter de hand.

De bewonerscommissie van de Zwarte Madonna kondigde wel aan naar de rechter te zullen stappen als de gemeenteraad deze maand met het voorstel instemt.

Aankoop

De raadscommissie weigerde overigens verder in te gaan op de financiële haalbaarheid van het aankoopvoorstel.

Uit een vertrouwelijke notitie blijkt dat het college de Zwarte Madonna voor 50 miljoen gulden wil aankopen van eigenaar HaagWonen.

Op die vijftig miljoen komt nog eens ruim 3 miljoen gulden die nodig is als verhuiskostenvergoeding voor de 362 bewoners van het complex. Aan inkomsten hoopt het college 84 miljoen gulden binnen te halen door de gronduitgifte voor kantoren, winkelruimte en woningen.

Uiteindelijk resulteert dat in een positief saldo van 13 miljoen gulden. “Echter”, zo wordt in het stuk opgemerkt, “de uitgifte is risicovol te noemen in verband met afzetmogelijkheden van appartementen en kantooruimte in een relatief hoog marktsegment.”

Reageer op dit artikel